Niet Aangeboren Hersenletsel: een

advertisement
ADVERTORIAL
Niet Aangeboren Hersenletsel: een gecombineerde aanpak
J
aarlijks behandelt het behandelen
expertisecentrum
Niet
Aangeboren Hersenletsel (NAH) van
Bavo Europoort, onderdeel van de
Parnassia Groep, zo’n 350 mensen
met een hersenaandoening. Oorzaken
hiervan zijn bijvoorbeeld een beroerte,
ongeval
of
hersenvliesontsteking.
NAH veroorzaakt stoornissen in de
samenhang tussen hersenfunctie en
gedrag. Wij bieden behandeling aan
mensen uit het hele land van 18 tot
65 jaar zowel poliklinisch, in deeltijd,
als in een kliniek. De kliniek heeft
30 bedden, waarvan 10 bedoeld voor
mensen die een gesloten plek nodig
hebben. Zorg aan huis behoort ook
tot de mogelijkheden als hiervoor een
indicatie is.
Uniek
Onze ervaring is dat in de acute fase alle
aandacht uitgaat naar het lichamelijke
herstel. Dat is ook begrijpelijk. De andere
kant is echter, dat in het herstelproces
erna patiënten vaak vastlopen door de
bijkomende psychische problemen. Wij
combineren daarom de behandeling
van zowel de lichamelijke, als de
psychische kanten. Dit maakt ons
behandelcentrum uniek. Alles vindt
plaats onder één dak. Om de kwaliteit
van onze behandeling voortdurend te
verbeteren werken wij nauw samen
met andere relevante zorgaanbieders
binnen het Hersenletselcentrum van
Rotterdam Rijnmond.
Behandeling
Patiënten leren bij ons zowel hun
mentale als lichamelijke mogelijkheden
optimaal te benutten om zo de kwaliteit
van hun leven en die van hun naasten
te verbeteren. Zo komen patiënten
tijdens hun behandeling in aanraking
met verschillende specialisten: van
logopedist tot psychiater, van creatieve
therapeut tot GZ-psycholoog. We willen
zijn, staan centraal. We werken in kleine
groepen waarbij voldoende ruimte is
voor persoonlijke aandacht. Geheugen
en oriëntatie (besef van tijd en plaats)
worden getraind en sociale vaardigheden
worden verbeterd.
Inzet van ervaringsdeskundigen
Onze werkwijze is gebaseerd op
wetenschappelijke
en
professionele
over zijn eigen herstelproces. Inzet
van ervaringsdeskundigen is daarbij
onmisbaar en van onschatbare waarde.
Inzet familie en naasten
Wij merken vaak dat de familie en
naasten ook een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Vaak komt de
diagnose ‘hersenletsel’ als een mokerslag
aan. Daarom betrekken wij ze bij het
behandelproces en vragen hen daarin
een actieve rol te spelen. De praktijk
leert ons namelijk dat deze manier van
herstelgerichte zorg het beste werkt.
“Had ik maar eerder van het bestaan van
dit centrum geweten! Dat had mij en mijn
familie een hoop verdriet bespaard en
dan had ik eerder de juiste behandeling
gehad”
s p e c ia lis t in p s y c h ia tr ie
Meer informatie
de ontstane beperkingen zoveel mogelijk
terugdringen en mensen zo goed
mogelijk leren omgaan met hun beperkte
belastbaarheid. Acceptatie en verwerking
van de beperkingen, die vaak blijvend
kennis, ervaring van medewerkers én
ervaringskennis van mensen die ‘het
zelf hebben meegemaakt’. We gaan
uit van de eigen kracht van de patiënt
en leren deze zelf de regie te nemen
Behandel- en expertisecentrum NAH
Franz Lehàrstraat 141
3069 MN Rotterdam
088 - 358 53 54
[email protected]
www.bavo-europoort.nl/probleem/
nietaangeboren-hersenletsel
Na de aanmeldprocedure kunnen wij over
het algemeen snel de behandeling starten.
Download