Folder NAH volwassenen

advertisement
Wat is NAH?
Openingsuren:
Een Niet-Aangeboren-Hersenletsel is een hersenletsel dat
niet ontstaan is rond, tijdens of vlak na de geboorte.
Veelvoorkomende oorzaken van NAH zijn een traumatisch
hersenletsel, tumor, CVA of meningo- encephalitis. Een
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8.30u
8.30u
8.30u
8.30u
8.30u
–
–
–
–
–
18.30u
18.30u
18.15u
18.30u
17.00u
Centrum voor
Ambulante Revalidatie
KAPELHOF V.Z.W.
NAH kan het leven van de persoon erg veranderen op
verschillende domeinen. Zo kan een hersenletsel gevolgen
hebben op de motoriek, spraak- en taal , het geheugen,
het gehoor, de visus, de persoonlijkheid, het psychisch
Voor alle verdere informatie kan men zich telefonisch
of persoonlijk richten tot het secretariaat van het
C.A.R.
functioneren, … De emotionele impact voor de persoon en
zijn omgeving is niet te onderschatten.
Herstel na NAH
Intensieve behandeling is uiterst belangrijk in de acute
fase. In deze fase kan er nog volledig herstel optreden. Na
een periode van ongeveer 6 maanden komt men in de
chronische fase terecht. Ook in deze fase is revalidatie erg
belangrijk, niet alleen in functie van herstel, maar ook in
Centrum voor Ambulante Revalidatie KAPELHOF
V.Z.W.
KOEVLIET 2A - 9240 ZELE
TEL. 052/ 44 52 84
FAX 052/ 45 27 39
[email protected]
functie van aanpassingen en compensatie. Volledig herstel
is dan vaak uitgesloten, maar mits een intensieve training
kan men, zelfs met blijvende beperkingen vaak een
zelfstandig en kwaliteitsvol leven uitbouwen. Ambulante
hulpverlening
biedt
de
beste
perspectieven
op
een
integratie in het eigen milieu. Wij bieden psychologische,
ergotherapeutische, kinesitherapeutische en logopedische
ondersteuning met als doel een maximale zelfredzaamheid
en levenskwaliteit in de eigen omgeving.
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap
RIZIV nr. 9. 65.181.66
Maatsch. zetel: Kloosterstraat 6, 9031 Drongen
Ambulante revalidatie
na
Niet – Aangeboren –
Hersenletsel
bij
Volwassenen
VOORSTELLING VAN HET C.A.R.
WERKING VAN HET C.A.R.
Het centrum biedt een multidisciplinaire aanpak voor
kinderen, adolescenten en volwassen die kampen met de
gevolgen van een NAH. Personen met NAH kunnen bij ons
terecht wanneer ze problemen hebben met taal, spreken,
slikken, fijne motoriek, handvaardigheid, psychologische
Logopedist(e):

Behandelt taal-, spraak- en slikstoornissen

Stimuleert

hulpmiddelen


Verbetert psychomotorische vaardigheden (o.a.
begeleidt de behandeling van de patiënt.
omtrent
de

aard
visuele/tactiele
perceptie,
de
handvaardigheid
en
de
zelfredzaamheid (ADL)
Psycholoog – psychologisch assistent(e)
informatie
motoriek,
Verbetert
van
de
problematiek tijdens een eerste gesprek; verstrekt
Normaliseert
de
tonus
van
de
bovenste
ledematen d.m.v. BOBATH-therapie

Compenseert indien nodig door het aanreiken van
hulpmiddelen
tevens de nodige informatie ontrent de inhoudelijke
Blijft de schakel tussen de patiënt / zijn omgeving en
het revalidatieteam tijdens de therapieperiode; hij/zij
vormt ook de schakel met de verwijzende arts en
Ondersteunt de patiënt en zijn omgeving bij het
aanvaardingsproces.

Intensievere begeleiding kan aangeboden worden bij
problemen rond zelfinzicht, emoties…
/
verbetert
psychomotorische
andere betrokken instanties.

Stimuleert
en
/
onderhoudt
de
grofmotorische
vaardigheden

Normaliseert de tonus d.m.v. BOBATH-therapie

Compenseert indien nodig door het aanreiken van
hulpmiddelen
beschikbare
onderzoeken
en
informatie
uit
behandelingen,
vorige
wordt
een
onderzoeksplan opgesteld.
basis
van
de
onderzoeksresultaten
en
aanvullende gegevens bepaalt het team of de
persoon beantwoordt aan de revalidatiecriteria,
vooropgesteld
hiervan
leidt
door
men
het
R.I.Z.I.V.
tevens
de
Op
basis
maximale
therapieduur af waarop men recht kan hebben.
Een geïndividualiseerd therapieplan in overleg
met de betrokkene is de volgende stap, de
aanvraag tot tegemoetkoming in de kosten wordt
Het
Kinesist(e):

reeds
aan het ziekenfonds overgemaakt.
werking en de te volgen procedures in het centrum

plaatsvinden. Op basis van dit gesprek en de
Op
ruimtelijke structuratie, geheugen)
Medisch team: geneesheer, NKO-arts, neuroloog
Verzamelt
communicatieve
Compenseert indien nodig door het aanreiken van
fijne

-
Ergotherapeut(e):
Het NAH-team ziet er als volgt uit:

sociaal
vaardigheden
problemen. De therapiefrequentie is afhankelijk van de
aard en de ernst van de stoornis.
de
Na de aanmelding zal er een intakegesprek
therapieprogramma
regelmatige
tijdstippen
ondergaat
een
evaluatie
op
en
eventuele bijsturing.
Een
nauw
contact
met
de
patiënt
en
zijn
omgeving (gezin, familie, externe therapeuten,
artsen…) vormt een belangrijk aandachtspunt.
Download