Les 1 - Slavernij in vragen

advertisement
Kenmerk 20
Het begin van de Europese
overzeese expansie
Les 2: Ontdekkingsreizen en hun
gevolgen
Vraag 1
•
1450
1750
•
1400
1700
•
A: chronisch te kort aan drinkwater (gecombineerd met de
warmte aan boord) (p117)
B: Dicht opeen gepakte slaven in een warme ruimte (tussendeks)
met infectieziekten (p117)
C: Voedsel met veel koolhydraten en weinig proteïne en
vitaminen (p117)
1350
1650
Men kwam aan boord met een reeds verzwakte weerstand
Omstandigheden aan boord (p116)
1300
1600
–
–
1250
1550
•
Waardoor ontstond er grote sterfte aan boord van een
slavenschip
Onderzoek levert geen definitief uitsluitsel, maar de
volgende zaken zijn zeer voor de hand liggend
1200
1500
•
1450
1150
Vragen aan het artikel
1400
1100
Uit boek van P.C. Emmer, Slavernij 1500-1850
1500
1800
1550
1850
Vraag 2
1250
1550
1300
1600
•
•
1350
1650
Waardoor is het niet voor de hand liggend dat slaven
aan boord van een schip uitzonderlijk slecht werden
behandeld.
Hoe meer slaven er stierven, hoe lager de winst (p115)
“De dood van een slaaf .. betekende juist groot
financieel verlies, zowel ..slavenschip” (p116)
1200
1500
•
1450
1150
Vragen aan het artikel
1400
1100
Uit boek van P.C. Emmer, Slavernij 1500-1850
1400
1700
1450
1750
1500
1800
1550
1850
Vraag 3
1300
1600
1350
1650
•
1250
1550
•
1400
1700
Wat had de plaats van inkoop (inkoopgebied) te
maken met grote verschillen in sterfte gedurende de
reis
Slaven afkomstig uit gebieden met voldoende neerslag
en met een goede voedselvoorziening beschikten over
meer weerstand ….(p118)
“De Nederlandse slavenkapiteins ….in te kopen, en
niet in Angola. ” (p119)
1200
1500
•
1450
1150
Vragen aan het artikel
1400
1100
Uit boek van P.C. Emmer, Slavernij 1500-1850
1450
1750
1500
1800
1550
1850
Gallandat
Vraag 4
1400
1700
1450
1750
3.
4.
5.
6.
7.
1350
1650
1500
1800
De heelmeester moet elke dag de slaven inspecteren (p120)
Bevelhebbers moeten zoveel als mogelijk verversingen kopen
(p121-2)
Voldoende frisse lucht (p121)
Het dek elke dag goed schoonmaken (p121)
Goed water meenemen (p122)
Voldoende katten meenemen op de reis (p122)
Psychische spanningen trachten te reduceren; m.a.w. vertel
waarom ze gekocht zijn – niet om op te eten, maar als
landarbeiders (p122)
1300
1600
1.
2.
1250
1550
De Nederlandse dokter Gallandat had zes
aanbevelingen om de sterfte onder slaven aan boord
te laten dalen (p119)
1200
1500
•
1450
1150
Vragen aan het artikel
1400
1100
Uit boek van P.C. Emmer, Slavernij 1500-1850
1550
1850
Vraag 5
1250
1550
1300
1600
•
Hoe komt het dat Gallandat zich wel zorgen maakt
over het welzijn van de slaven, maar de handel zelf
niet ter discussie stelt (p120)
Leerling; deduceren
1200
1500
•
1450
1150
Vragen aan het artikel
1400
1100
Uit boek van P.C. Emmer, Slavernij 1500-1850
1350
1650
1400
1700
1450
1750
1500
1800
1550
1850
Esquiano
(Essaka, ca.1745 – Londen, 31 maart 1797)
Vraag 6
1450
1750
Wat vind je bijzonder aan het verslag van Esquiano?
Leerling; deduceren
1400
1700
•
•
1350
1650
Wat is de waarde van het verslag van Esquiano?
Leerling; deduceren
1300
1600
•
•
1250
1550
•
Waarom behandelt Emmer “De middenpassage
volgens Esquiano”(p129-131)
Leerling; deduceren
1200
1500
•
1450
1150
Vragen aan het artikel
1400
1100
Uit boek van P.C. Emmer, Slavernij 1500-1850
1500
1800
1550
1850
Download