De Kruistochten

advertisement
Kenmerk 16
De expansie van de christelijke
wereld naar buiten toe, onder
andere in de vorm van de
Kruistochten
Les 1: De Kruistochten
1100
H3:§ 8:p53
De paus greep deze oproep aan om zijn macht te versterken. Hij kon door
op te roepen aan een kruistocht mee te doen meer macht over de mensen
(mn. de adel/edelen) krijgen
•
Hij vertelt dat de ongelovigen pelgrims doden, Christelijke broeders
vermoorden en Jeruzalem (de Heilige stad) bezetten.
1450
1500
– In het handboek wordt enerzijds gesteld dat pelgrims geen problemen hadden de
Heiligen Plaatsen te bezoeken. Anderzijds stelt men ook dat dit met de komst
van de Turken/Seldjoeken vanaf de 11e eeuw veranderde. Hier wordt een
aanleiding gesuggereerd de kruistochten te beginnen. Er was echter geen
sprake van stelselmatig slecht behandelen van pelgrims door de Turken. Dit
verhaal berust op (oude) propaganda!
1400
•
1350
De Byzantijnse keizer Alexei vroeg de Paus, Urbanus II om een klein leger
van ridders om hem te helpen bij een “probleempje” met de Turken
1300
•
1250
De moslim geworden Turken werden steeds sterker en vormde een
bedreiging voor de Byzantijnse macht.
1200
•
1150
Hoe het begon
1550
1100
H3:§ 8:p53
1150
Kruistochten
•
Alexei schrok zich dood door dat ongeregelde zooitje
1200
•
Dat zooitje plunderde er trouwens lustig op los
1250
•
Al in Europa was het raak: de Joden en steden op de Balkan
1300
•
7 officiële kruistochten, maar ook heel wat vreemde tochten
1350
Veel misdaden door de kruislegers begaan: voorbeeld bij inname
van steden, waaronder Jeruzalem (zie verder)
1450
•
1400
(1096-1291)
1500
1550
1100
•
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
“Een soortgelijk wangedrag vond plaats na de verovering van
Jeruzalem in juli 1099. Na de inname van de stad doodden de christenen
iedereen die ze tegenkwamen, mannen, vrouwen en kinderen. Sommigen
die zich hadden teruggetrokken in en op het dak van de Al Aqsa-moskee,
werden daar belegerd door Tancred. Ze gaven zich in ruil voor een groot
losgeld aan hem over en kregen zijn banier als teken van zijn bescherming.
De volgende ochtend echter drong een bende kruisvaarders de moskee
binnen. Iedereen werd afgeslacht. Toen Raymond van Aguilers later die
ochtend het tempelcomplex ging bekijken, moest hij zich een weg banen
door de lijken. Runciman brengt zijn verontwaardiging nu ook expliciet
onder woorden. Het bloedbad schokte de wereld. Zelfs christenen waren
geschokt door de gebeurtenissen. De moslims, die tot dan toe nog wel
bereid waren geweest zaken te doen met de Franken, besloten dat de
christenen moesten worden verdreven. Zo werd ‘dit bloedige bewijs van
christelijk fanatisme’ de oorzaak van een fanatieke tegenaanval van de islam.
Toen er later door ‘wiser Latins’ pogingen werden gedaan om tot
vreedzame coëxistentie te komen, liepen die stuk op de herinnering aan dit
bloedbad.”
1200
Bij de Eerste Kruistocht (1096-1099) werd niet alleen de
moslimsbevolking van Jeruzalem uitgemoord, maar ook de in de
weglopende Christenen en Joden! Ook hier is het boek
wederom tendentieus.
1150
Kruistochten en propaganda
The siege of Jerusalem, 1099
Gewoon een lekker topje hakken?
1100
1400
1450
1500
• Het was echter een gedeeltelijk succes noemen, mede vanwege de
geslaagde acties van de Hollanders en Friezen. Maar eerder is het
een mislukking door de bemoeienissen van het Vaticaan.
1350
– de snelle opkomst van de Mamelukken onder Saladin
– en vooral door het gebrek aan samenwerking onder de
kruisvaarders, of met elkaar, of met bv Byzantium of door de
bemoeienissen van de kerk.
– In het boek staat dat de 5e kruistocht een succes was.
1300
• Daarna begint eigenlijk het verval al door
1250
– ondanks alle doden en leidde tot de stichting van de
kruisvaardersstaten (zie dia) in het Midden-oosten.
1200
• De eerste kruistocht verliep redelijk succesvol,
1150
Kruistochten
1550
1100
1150
Kruisvaarders Staten
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
Saladin
1100
Negatief
• sterke invloed
1400
– Wil/idee zelf de wereld te
gaan verkennen
1350
– Italiaanse handelssteden
bloeien op
– Allerlei nieuwe producten
– In aanraking met een
hoogstaande cultuur
1300
houding van de moslims
t.a.v. Christenen wordt
wantrouwig
1250
–
• Positief
1200
•
1150
Gevolgen kruistochten
1450
1500
1550
Crac des Chevaliers
voordeur
Binnenpoort
Crac des Chevaliers
Crac des Chevaliers
In de gracht
Crac des Chevaliers
Gallerijtje
Binnenplein
Eetzaal
Download