Ontdekkingsreizen en hun gevolgen

advertisement
Kenmerk 18
Het begin van de Europese
overzeese expansie
Les 2: Ontdekkingsreizen en hun
gevolgen
1400
1100
H4:§ 1:p69
- Slachtoffers
Opzet
Niet intentioneel
Verspreiding van ziekten
1450
1750
–
1400
1700
•
Een vorm van slavernij ten dele vergelijkbaar met de
Romeinen, maar niet met de Grieken
1350
1650
•
1300
1600
Verdrijving inheemse bevolking
Uit-/Vermoorden inheemse bevolking
Exploitatie inheemse bevolking en/of handel en
gebruik van slaven
1250
1550
–
–
–
1200
1500
•
1450
1150
Ontdekkingsreizen en hun gevolgen
1500
1800
1550
1850
1400
1100
Een grotere wereld
–
1450
1750
1500
1800
•
1400
1700
•
Zo ontdekte men moest men op andere sterren navigeren
op het zuidelijk halfrond
Tevens was dit de tijd waarin de theorieën van
Ptolemaeus onder de loep werden genomen (eind 15e
begin 16e eeuw)
Copernicus toetste de berekeningen van de oude Griek
aan de zijne
1350
1650
•
1300
1600
–
Wereldkaarten werden steeds omvangrijker,
nauwkeuriger
Daarnaast trachtte men ook de sterrenhemel beter
in kaart te brengen
1250
1550
Vanzelfsprekend leidde de reizen tot een
vergroting van de kennis van de wereld
1200
1500
•
1450
1150
Ontdekkingsreizen en hun gevolgen
1550
1850
Ptolemaeus (100-170 NC)
1400
1100
–
•
Volgens Copernicus
–
1500
1800
•
de aarde juist om de zon draaide, samen met andere dichtbij
staande planeten
de veranderde positie van de sterren aan het firmament alleen
maar door het bewegen der aarde
1450
1750
•
1400
1700
–
berustte de “wetenschappelijke” houding van zijn tijdgenoten
niet op waarnemingen, maar op vooroordelen en werd zo de
aanname van Ptolemaeus in stand gehouden
Bij Copernicus’ herberekeningen bleek dat
1350
1650
•
Een verkeerde aanname
1300
1600
In zijn theorieën trachtte hij met berekeningen duidelijk te
maken dat de aarde stilstond en de sterren bewogen
1250
1550
De stand van de wetenschap was zo, dat men de
ideeën van Ptolemaeus over bewegingen der sterren
tot 1500 omarmde.
1200
1500
•
1450
1150
Ptolemaeus & Copernicus
1550
1850
1400
1100
1400
1700
1450
1750
• Dus niet ieders wereld(-beeld) werd vergroot door de
ontdekkingsreizen, soms zelf in tegendeel
1350
1650
– En je voelde de aarde toch niet bewegen?!
– Zijn boek werd in 1616 uiteindelijk verboden (door de Kerken)
en pas in 1815 werd dit verbod opgeheven
1300
1600
• God had alles een vaste plaats gegeven, met de mens in het
midden
1250
1550
– In de bijbel stond wel wat anders!
1200
1500
• Volgens de mensen met gezond verstand was
Copernicus niet goed snik
1450
1150
Copernicus niet goed snik
1500
1800
1550
1850
Nicholas Copernicus (1473-1543)
First published in 1543, Copernicus' On the revolutions of the heavenly spheres
Download