Barok Renaissance Classicisme

advertisement
Kenmerk 19
Hernieuwde oriëntatie op het
erfgoed van de klassieke oudheid
Les 41: Renaissance, Barok en
Classicisme
1400
1100
H4:§ 3:p74-5
–
1450
1750
1500
1800
Gedurende de
Renaissance kreeg
kunst ook een andere
functie!
1400
1700
•
Hierdoor leek alle kunst
op elkaar
1350
1650
•
1300
1600
Niet de kunstenaar en
zijn kunst stond centraal,
maar de religieuze
afbeelding en haar
vastomlijnde boodschap
1250
1550
Middeleeuwse kunst
was religieus van aard
1200
1500
•
1450
1150
Wedergeboorte en Kunst
1550
1850
- Barok
• Oorzaken van de veranderende kunst
1400
1100
1400
1100 1450
1150
1450
1150 1500
1200
1200 1250
1500
1550
1250
1550 1300
1600
1300
1600 1350
1650
1350
1650 1400
1700
1400
1700 1750
1450
1450 1500
1750
1800
1500
1800 1550
1850
1550
1850
Veranderde kunst
– Voorname mensen wilden kunst als versiering voor
hun huis/paleis
– Kunstenaars gingen aandacht besteden aan realisme
• Perspectief & natuurlijk
• Ontwikkelde een individuele stijl
– Ontwikkeling van de Barok vanuit de Renaissance
stijl: overdadige, weelderige kunst
• Door contrareformatie
– benadruk belangrijkheid RK-kerk (wordt nog verder behandeld!)
• Machthebbers trachtten hun belangrijkheid zo aan te tonen
Barok
Begijnhofkerk te Turnhout (België)
Abdijkerk
te Melk
(Oostenrijk)
1300
1600
1350
1650
1400
1700
1450
1750
1500
1800
• Nu wilde men de klassieke
kunstenaars overtreffen
• Nu ging men de kunst
rationeel benaderen
1250
1550
– Sterk gestimuleerd door de
opgravingen in
Herculaneum (1711 >) en
Pompeï (1733)
– Uit de kunst van de
Klassieken trachtten Jean Nicolas Durand; lessen in bouwkunst (1802)
kunstenaars
wetmatigheden af te leiden
en deze te perfectioneren
1200
1500
• Nieuwe kunststroming 2e
helft 18e eeuw
1450
1150
- Classicisme
1400
1100
Veranderde kunst
1550
1850
Herculaneum
Pompeï
Download