DOC - Europa EU

advertisement
EUROPESE COMMISSIE
PERSBERICHT
Brussel, 11 december 2012
Copernicus: een nieuwe naam voor het Europees
programma voor aardobservatie
Copernicus is de nieuwe naam van het Europees programma voor aardobservatie van de
Europese Commissie, voorheen bekend onder de naam GMES (wereldwijde monitoring
voor milieu en veiligheid). Deze nieuwe naam werd vandaag op de Raad
Concurrentievermogen bekendgemaakt door vicevoorzitter van de Commissie Antonio
Tajani. In een wereld met een verhoogd risico op natuur- en andere rampen heeft
Copernicus tot doel het milieu op land, op zee en in de lucht te observeren en ook de
veiligheid van de burgers te vergroten. Copernicus stimuleert terzelfder tijd economische
groei en werkgelegenheid en kan tussen 2015 en 2030 tot 85 000 nieuwe banen scheppen
volgens een recent onderzoek (zie IP/12/1304).
Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie
en ondernemerschap, zei hierover het volgende: "Met de naamsverandering van GMES in
Copernicus bewijzen wij eer aan een groot Europees wetenschapper en astronoom:
Nicolaus Copernicus. Zoals hij in de 16e eeuw als katalysator heeft gefungeerd voor een
beter begrip van de wereld, zo zorgt het Europees programma voor aardobservatie voor
een grondig inzicht in onze veranderende planeet en maakt het concrete acties mogelijk
om de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren. Het Copernicusprogramma heeft nu
het stadium van volwassenheid bereikt en alle diensten zullen binnenkort operationeel
worden. Dankzij de grotere hoeveelheid beschikbare gegevens zal het aantal gebruikers
toenemen, wat bijdraagt tot de groei die we op dit moment echt nodig hebben."
Meer informatie
MEMO/12/966
http://copernicus.eu
Copernicus op de Europa-website
IP/12/1345
Waarom een nieuwe naam voor GMES? Vanwaar de naam
Copernicus?
Alle diensten van Copernicus zullen binnenkort operationeel worden. Dankzij de grotere
hoeveelheid beschikbare gegevens zal het aantal gebruikers toenemen. De nieuwe
benaming zal bijdragen tot een sterkere bewustwording over Copernicus in alle regio's en
in alle bevolkingslagen — en zal zo kansen voor groei en banen scheppen. Bijzondere
aandacht zal uitgaan naar de regionale en lokale spelers, of het nu gaat om
overheidsinstanties, particuliere ondernemingen of burgers.
Met de keuze voor de naam Copernicus bewijzen wij eer aan een groot Europees
wetenschapper en astronoom: Nicolaus Copernicus. Velen beschouwen Copernicus met
zijn theorie van het heliocentrisch universum als de belangrijkste voorloper van de
moderne wetenschap. Hij ontsloot een oneindig universum, niet langer beperkt door de
rotatie van de planeten en de zon rond de aarde, en schiep een wereld zonder grenzen.
Zijn inzicht was voordelig voor de mensheid en bracht in wezen het wetenschappelijk
onderzoek op gang, wat ons toeliet de wereld waarin we leven beter te begrijpen.
Copernicus
Copernicus bestaat uit een groep diensten die gegevens verzamelen en informatie
verschaffen en maakt daarbij gebruik van satellieten en grondsensoren om het milieu en
natuurverschijnselen op aarde te observeren.
Het Copernicusprogramma is niet alleen een instrument om de levenskwaliteit van de
Europese burgers te verbeteren, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de
Europese strategie voor groei en werkgelegenheid. Copernicus vervangt de bestaande
Europese ruimtecapaciteiten niet, maar vult ze eerder aan om op lange termijn aan de
behoeften van de gebruikers te voldoen en duurzaamheid en Europese autonomie veilig te
stellen.
Copernicus verhoogt onze veiligheid in diverse opzichten, bijvoorbeeld door een beter
beheer van natuurrampen: het programma laat toe om vroeger in te grijpen en helpt
daardoor verlies van mensenlevens en materiële schade te voorkomen. Verder levert het
betrouwbare informatie om de klimaatverandering te volgen en te voorspellen.
Copernicus helpt het beheer van onze natuurlijke hulpbronnen te verbeteren, observeert
de kwaliteit van de lucht en de oceanen en draagt bij tot de optimalisering van onze
landbouw en het bevorderen van hernieuwbare energie. Het maakt een betere planning
van onze steden mogelijk door verspreide bebouwing te voorkomen en door
verkeersstromen vloeiender te maken.
Contact:
Carlo Corazza +32 22951752
Sara Tironi +32 22990403
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards