hoofdstuk 5 - MeneerDeJonge

advertisement
HOOFDSTUK 5
§ 2 De wetenschappelijke revolutie
In de Renaissance bouwde men voort op de kennis uit de oudheid volgens de empirische
methode→ observeren-experimenteren-redeneren-concluderen
Astronomie
In de Middeleeuwen gold het geocentrische wereldbeeld → zon draait om de aarde
Copernicus komt met het heliocentrische wereldbeeld (aarde draait om de zon)
Galilei bevestigt de theorie van Copernicus met behulp van de eerste telescoop
Dat brengt hem in conflict met de kerk (wordt als ketter veroordeeld)
Carthografie
De Middeleeuwse kaarten waren zeer onnauwkeurig.
Je had
-zônekaarten→wereld verdeeld in klimaatzônes (zie voorbeeld)
-OT kaarten→ kaart in de vorm van een T (zie voorbeeld)
Ptolemeus had in de oudheid al redelijk nauwkeurige kaarten gemaakt (zie voorbeeld)
Al Idris had een wereldkaart gemaakt op basis van de kaart van Ptolemeus en eigen
waarneming (zie voorbeeld)
Itinerarium→beschrijving voor reizigers over land (geen echte kaart)
Portolaankaarten→ alleen de kusten goed getekend → belangrijk voor de zeevaart (zie
voorbeeld)
In de 15de eeuw kwam de kaart van Toscanelli (zie voorbeeld)
Later goede kaarten van Mercator en globes (zie boek)
Rest van de wetenschappelijk revolutie in het volgende hoofdstuk.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards