De wetenschappelijke revolutie

advertisement
In de Renaissance herontdekte men de
kennis van de Oudheid
Men ging ervan uit, dat
-de hoeveelheid kennis gegeven is
-alles in één systeem past
Men gebruikte daarbij de empirische
methode
De uitvinding van de boekdrukkunst zorgde ervoor, dat
-de ideeën sneller werden verspreid
-de ideeën voor een groter publiek toegankelijk waren
Astronomie
In de Middeleeuwen had men een
geocentrisch wereldbeeld
Copernicus komt met na onderzoek met
een heliocentrisch wereldbeeld
Galileï bevestigt de theorie van Copernicus met behulp van een telescoop
Dat brengt hem in conflict met de kerk→
hij wordt als ketter verbrand
(ging tegen de Bijbel in)
Carthografie
De Middeleeuwse kaarten waren zeer onnauwkeurig
-zônekaarten
-OT kaarten
-itineraria
-Portolaankaarten
Ptolemeus had in de 2de eeuw al een zeer
nauwkeurige kaart gemaakt
Al Idris had die kennis doorgegeven
Naar zijn voorbeeld komt Toscanelli met
een nauwkeurige kaart
Later komen nog betere kaarten
-Waldseemüller
-Mercator
-Blaeu
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards