Slotwoord

advertisement
Slotwoord
Al van toen ik amper kon lezen was ik gefascineerd door de vele sterren die ‘s nachts
over mij waakten. Op school had ik gehoord van de Poolster, de enige ster die schijnbaar
op haar plaats bleef aan de hemel en die vòòr de uitvinding van het kompas de kapitein
met zijn matrozen veilig naar hun bestemming moest brengen. Enkele jaren later zou ik
documentaires bekijken over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de
kosmologie. Ook de bellentheorie herinner ik mij nog zeer goed van op het beeldscherm.
Daarnaast werd er ook gesproken over parallelle werelden hier op aarde zelf, maar dat
vond ik net iets te Startrek-achtig klinken. Genialiteit en debiliteit liggen namelijk zeer
dicht bij elkaar, alleen zijn enkel genieën dom genoeg om in te gaan tegen de heersende
blik van ‘de mensen’ op de wereld.
Copernicus en Galileï werden bedreigend beschouwd voor en door de samenleving, dus
werden ze maar onder verzekerde bewaring gesteld tot hun dood. Een lot dat ze wisten te
krijgen alvorens ze hun theorieën de wereld zouden insturen. Dàt noem ik pas geniaal
debiel zijn.
Gelukkig veranderde de wereld die nood had aan een strikte orde en waar de wetenschap
in de maatschappij trachtte te overleven in een wereld waarin de wetenschap
levensbelangrijk bleek voor de maatschappij.
Einstein heeft een bommetje bijgedragen tot de overwinning van de geallieerden, hetzij
met enige tegenzin. Hij wou niet dat er miljoenen slachtoffers zouden vallen omwille van
de wetenschappelijke vooruitgang. Had hij het niet gedaan, waren er nu waarschijnlijk
nog miljoenen slachtoffers meer gevallen, en had ik misschien wel dit document niet
kunnen maken.
Spijtig genoeg worden fysici, vooral de theoretische, onderbetaald voor het gigantenwerk
dat ze verrichten. Veel jongeren vatten hierdoor geen strikt theoretische studierichting
aan eenmaal ze naar de universiteit of hogeschool gaan, maar kiezen voor een job die wel
voldoende brood op de plank brengt. Een bedreiging voor onze ‘veilige’ westerse
maatschappij als u het mij vraagt.
In China en andere Aziatische landen is deze studietak een succes, waardoor deze landen
later wel eens de leidende posities in de wereld zouden kunnen innemen, in plaats van de
lijdende rol die ze nu toebedeeld krijgen. Wetenschap, een tak die volgens Marx tot de
bovenbouw behoort, leidt tot een verbeterde economische toestand, een stevigere
onderbouw met andere woorden. De bovenbouw kan enkel in stand worden gehouden
indien de onderbouw deze kan dragen. Met wetenschap is de cirkel rond.
Oké, ik ben misschien wat laat aan mijn eindwerk begonnen, maar daarin volg ik dan
weer het Machiavellistische standpunt; de hoe doet er niet toe.
Eigenlijk gaat dit niet helemaal op voor wat de ontwikkeling van dit eindwerk betreft.
Mij lijkt het logisch dat grondig onderzoek nodig is alvorens men dergelijk document tot
stand kan brengen.
Hierbij wil ik ook even gebruik maken om twee mensen te bedanken die bijgedragen
hebben tot dit document. Dankuwel meneer Verschueren voor het mij op tijd doen
beseffen van de weinige tijd die mij restte op die laatste besprekingsdag en dankuwel
meneer Vanden Brande voor het nalezen van dit document en om de aandachtsfoutjes die
er vanzelfsprekend inslopen, te corrigeren.
Ik hoop dat ik met dit document, de kers op mijn spreekwoordelijke Kapelse taart, een
bijdrage heb kunnen leveren tot het inzicht van de wetenschappelijke ontwikkelingen op
het gebied van de kosmologie en de kosmogonie. Voor mezelf is het in ieder geval een
verrijking geweest om tot het besef te komen van de wereldveranderende invloed die vele
nieuwe theorieën met zich mee hebben gebracht.
Ere wie ere toekomt. Copernicus, Galileï, Newton, Einstein, Planck, Hawking,...
goed gedaan jongens!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards