Carl Koppeschaar: Reken mee met ABC

advertisement
Reken mee met ABC
Carl Koppeschaar – Kennislink
Intercity Number Theory Seminar – 9 september 2005
Nescio sed curiosus sum…
(Ik weet het niet, maar ik ben nieuwsgierig…)
(reclame)
Wat is Kennislink?
 Opdracht van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen (OCW): ontsluit via
internet wetenschapelijke informatie voor
middelbare scholieren én algemeen publiek
Gemeenschappelijk internetplatform met een
grote hoeveelheid betrouwbare, toegankelijke en
actuele wetenschappelijke en technische
informatie
Het grootste netwerk van meer dan 75
belangrijke kennispartners in wetenschap,
journalistiek, omroep en onderwijs in Vlaanderen
en Nederland
Nieuw initiatief: publieksmetingen
Bijzondere projecten
Gedeeltelijke zonsverduistering
Nederland in de ban van eclips
Vele honderden foto-inzendingen
Aantal bezoekers website
Unieke samenwerking:
Populair-wetenschappelijke websites en uitgeverijen
Onderzoeksinstituten
Onderwijs
Industrie
Mikken op:
Scholieren
Algemeen publiek
Risicogroepen
Samenwerkende partijen
Doelstellingen
• Publiek fascineren voor onderzoek en
wetenschap
• Publiek informeren over griep
• Huidige gegevens over griepverspreiding
aanvullen met meer gedetailleerde gegevens
Tijdlijn griep en verkoudheid
Lesmodules
Wedstrijden voor scholieren
Basisonderwijs:
Tekenwedstrijd / trouwe metingen (groepen 7-8)
VMBO:
werkstukken / PR-materiaal of video voor risicogroepen
HAVO/VWO:
pictogrammen
statistiek (wiskunde, biologie)
aanbevelingsbrieven ministerie OCenW, EZ
Fascinatie voor wetenschap
Individuele wedstrijd
NOS Journaal: 3 dec. 2003
Bevindingen
• Deelnemers
7000 bij start tot ruim 30.827 bij het slot
• Volgende keer weer?
85% ja!
• Leuk om mee te doen? 86% ja!
• Bezoek
9 miljoen hits
350.000 individuele bezoekers
4,5 miljoen pagina’s opgevraagd
110 GB dataverkeer
www.degrotegriepmeting.nl
www.grotegriepmeting.nl
www.griepmeting.nl
WTC/WTE kan ook anders …
•Wetenschapseducatie
- Vanuit alledaagse context
•Samenwerking
- Onderwijs (organiseert het leren) – wetenschap (levert kennis)
- Bedrijfsleven (sponsort)
•Meerwaarde voor
- Onderwijs en publiek
- Wetenschap
•Thematisch
- Deelnemers verzamelen gegevens
- Kennisverrijking voor alle betrokkenen
- Kennisoverdracht vanuit meer perspectieven
(einde Ster-reclame)
Wiskunde
Web-strijd ‘Reken mee met ABC’
• Algemeen doel
Vergroten van aandacht voor wiskunde
• Wetenschappelijk belang
Survey
• Doelgroep
onderwijs, vo, breed publiek
Losse ideeën
Kampioendrietal
Dynamisch klassement
Big Brother in math: stemmen op elkaars
resutaat
Distibuted computing? Denk aan SETI en
Mersenne priemgetallen. Deelnemers
worden mede-ontdekkers
Mersenne priemgetallen
Wedstrijden voor scholieren
Basisonderwijs:
wiskundepuzzels (groepen 7-8)
VMBO:
Rekenwedstrijd
HAVO/VWO:
diofantische vergelijkingen, pythagoreïsche tripels
onoplosbare vraagstukken
ABC-kampioensdrietal
werkstukken (Pythagoras, kwadratuur v/d cirkel)
wiskunde in economie en maatschappij
Fascinatie voor wiskunde
Boodschap: wiskunde is overal
Download