Nederland in de 19e eeuw

advertisement
Nederland in de 19e eeuw
opdracht
Als extra opdracht moeten jullie in tweetallen een kwartetspel maken over Nederland in
de 19e eeuw. Je kunt kiezen uit de volgende deelonderwerpen:
-
Liberalisme
Socialisme
Nederland in de 19e eeuw
Schoolstrijd
Emancipatie
Politiek in Nederland
Bij elk onderwerp zoek je vier trefwoorden die erbij passen.
Deze vier trefwoorden vormen je kwartet. Op de voorkant van je kwartetkaart komt een
afbeelding te staan die bij het trefwoord past. Op de achterkant komt niks te staan
(anders kunnen medespelers zien welke kaarten je in handen houdt).
Natuurlijk is dit niet voldoende. Je maakt naast deze vier kaarten ook een verslag over
deze kaarten. Dat betekent dat je over jouw onderwerp en de vier trefwoorden in
minimaal 1 A-4 uitlegt waar jouw onderwerp over gaat en waarom deze vier trefwoorden
bij dit onderwerp passen.
Tekst opzoeken van internet mag, maar niet
letterlijk kopiëren in je verslag.
Franse revolutie
Vermeld aan het einde van je verslag ook de
bronnen die je gebruikt hebt.
De kaartjes moeten 12 X 8 cm. zijn.
Alleenheerser (Lodewijk XVI)
Grondrechten
Guillotine
Parlement
Voorbeeld van een kwartetkaart over de
Franse Revolutie
http://www.geschiedenisportaal.nl
Download