De Franse revolutie en het ontwaken van de derde stand

advertisement
De Franse revolutie
en het ontwaken van de derde stand
1789
www. Geschiedenisplein.nl
Kijken naar een afbeelding
• Bekijk de afbeelding goed.
• Deze afbeelding gaat over de Franse revolutie.
• Noem 5 beeldelementen waaraan je dat kunt
zien.
Beantwoording van een vraag
• Vraag:
“Deze afbeelding gaat over de Franse revolutie.
Toon dit aan met minimaal 3 beeldelementen.”
Deze afbeelding gaat over de Franse revolutie omdat je de derde stand ziet
die op de grond ligt en de ketenen (symbool voor onvrijheid) losmaakt. Ook
zie je dat de derde stand de wapenen oppakt tegen de 1e en 2e stand
(geestelijkheid en adel) ze schrikken van de opkomst van de derde stand. Op
de achtergrond zie je de Bastille. Op 14 juli 1789 werd de Bastille bestormd,
waarmee de Franse revolutie was begonnen.
Herkomst afbeelding
•
http://www.vakkenweb.nl/vak/gs/xtra/mee/opdr_gs_h5a6mee/afb_napoleontwars1.htm
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards