100- stoelenregeling voor culturele verenigingen

advertisement
100-Stoelenregeling Gemeente Soest
Aan instellingen die een optreden van culturele aard organiseren gericht op de Soester
bevolking kan een incidentele subsidie verleend worden. Het hoofddoel van deze regeling is
voldoende publiek bij optredens krijgen en cultuurparticipatie bevorderen









De aanvrager is een niet commerciële instelling
Alleen voor optredens georganiseerd door een niet commerciële instelling
Max. 1 aanvraag per aanvrager per 2 jaar. Maximaal € 1.250,- wordt per aanvraag
uitgekeerd
Doelgroepen voor gratis kaarten: deelnemers aan de Voedselbank (mensen met
weinig inkomen), vrijwilligers (bedankje inzet); mantelzorgers (ontlasting door uitje),
schoolgaande jongeren, om nieuwe leden te werven e.d.
Entreekaarten worden door aanvrager zelf in overleg met het Vrijwilligersloket en
SWOS (lees: Steunpunt Mantelzorg) verdeeld. De gemeente betaalt max 100
entreekaarten en maakt dit bedrag als subsidie over op rekening aanvrager
Als aanvrager minder dan 100 kaarten weet te verdelen dan moet de waarde van de
niet-uitgedeelde kaarten worden terugbetaald aan de gemeente
Sluitende begroting (de structurele subsidie van de gemeente mag van de begroting
deel uitmaken)
Melding maken van de financiële bijdrage van de gemeente Soest (incl. logo plaatsen
op entreebewijs en/of programmaboekje en evt. melding maken in het
welkomstwoordje bij optreden)
Geen stapeling met Budget maatschappelijk belang en/of Budget stimulering
culturele activiteiten. De subsidie moet worden verantwoord in een financieel
overzicht en verslag van het totaal aantal bezoekers, welke doelgroepen de gratis
kaarten kregen en het aantal kaarten per doelgroep
Aanvragen
U kunt uw aanvraag verzenden naar:
Gemeente Soest
Afdeling Samenleving
Postbus 2000
3760 CA Soest
Telefoonnummer: (035) 609 34 97
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards