Melding van deelname aan de vóórbeproeving van graansoorten

advertisement
MELDING VAN DEELNAME AAN DE VÓÓRBEPROEVING VAN
GRAANSOORTEN (met het oog op een eventuele aanvraag tot inschrijving op de
nationale rassencatalogus)
Vlaamse Overheid
Agentschap voor Landbouw en Visserij
Productkwaliteitsbeheer
Ellips, 4e verdieping
Koning Albert II laan 35, bus 41, 1030 Brussel
Tel.: ++ 32 2 552.74.40 - Fax: ++ 32 2 552.74.01
E-mail: [email protected]
Website: www.vlaanderen.be/landbouw/rassenlijsten
In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum
Eén formulier per soort met de bijhorende bijlage(n) dient teruggezonden te worden naar bovenstaand adres, ten laatste op
1 december van het zaaijaar voor de wintergranen en ten laatste op 1 april van het zaaijaar voor de zomergranen.
Gegevens van de aanvrager
naam firma:
straat en nummer:
postnummer en gemeente:
telefoonnummer:
gsm nummer:
fax nummer:
e-mail adres:
Informatie betreffende de vóórbeproeving
seizoen:
-
soort:
aantal bijlagen:
Informatie betreffende de proeven van de vóórbeproeving
Proef
Proefplaats
Landbouwstreek
Oppervlakte
perceel
Aantal
herhalingen
Zaaidatum
Proef 1
/
/
Proef 2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Zaaidichtheid
Ondertekening
De aanvrager bevestigt dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.
De aanvrager verbindt zich er toe om de instructies betreffende de vóórbeproeving (privé), goedgekeurd door het Comité voor de
samenstelling van de Nationale Rassencatalogus op 20 september 2004, te eerbiedigen.
De kosten voor aanleg en onderhoud van voornoemde proeven en voor de waarnemingen en opbrengstbepalingen vallen volledig ten
laste van de aanvrager.
datum:
dag
maand
handtekening van de aanvrager:
jaar
Download