copernicus1

advertisement
Wetenschappelijke carriere
Copernicus word beschouwd als de grondlegger
van het heliocentristische wereldbeeld. Maar hij
kwam wel met nieuwe argumenten waardoor het
weer een nieuwe wending kreeg.
Copernicus werd geboren in Torun. Hij studeerde
theologie en astronomie aan de universiteiten van
Krakau, Bologna en Padua. Hij was daarom
waarschijnlijk ook op de hoogte van het idee van
Aristarchus dat niet de zon, maar de Aarde het
middelpunt van het heelal was. Wel bleef hij bij het
idee van Claudius Ptolemaeus dat de planeten met
een constante snelheid bewegingen maken, en ook
werkte hij nog met 48 epecykles cirkels.
(Ptolemaeus met 40)
Ook ging hij ervan uit dat alle andere sterren zich
op dezelfde afstand van de Aarde bevinden als de
zon, maar wel ver buiten de baan van Saturnus. Hij
schreef al zijn ideeën in 1530 op in een groot werk
:De Revolutionibus Orbium Coelestium .
Hij publiceerde deze theorie, die in tegenspraak
was met de leer van de katholieke kerk in die tijd,
pas tegen het einde van zijn leven in 1543. Omdat
hij bang was voor de kerk. Omdat volgens hem de
aarde helemaal niet het diepste middelpunt van
onze kosmos is, maar het ergens rond dwaalde
zoals alle andere sterren.
Vlak voor Copernicus zijn dood kreeg hij het eerste
exemplaar van zijn boek overhandigd. Hij schrok
ervan, want hij zag dat de uitgever er zelf zonder
zijn toestemming een voorwoord in geschreven
had. In dat voorwoord stond het heliocentrische
wereldbeeld vooral moet worden gezien als een
wiskundig model en niet als de realiteit. In 1616
werd zijn boek officeel door de kerk verboden.
Copernicus stierf op 24 mei 1543 in Frauenburg.
Als je kijkt naar wat hij was en wat hij deed sloot hij
meer aan bij de Duitse wetenschappelijke traditie
hoewel hij zelf uit polen kwam. Zowel Polen als
Duitsers vinden daarom dat Copernicus bij hun
land hoort.
Galileo Galilei ging met de informatie en bereken
van Copernicus nog verder door met het
heliocentristische zonnenstelsel. Hij was
daarintegen niet bang voor de kerk en heeft ook
vele problemen en straffen gehad omdat die
Heliocentrisme die wereld in bracht iets was
Copernicus niet echt durfde toen hij nog leefde.
Algemeen
Nicolaas Copernicus was geboren op 19
februari 1443. Hij was een voorstander van
het helicocentristisch theorie. Dat betekent
dat de zon centraal staat in ons Universum.
Hij is overleden 24 mei 1543. Copernicus was
niet alleen een wetenschapper hij was ook
arts,jurist,priester en sterrenkundige.
Copernicus is bekend geworden door zijn
Heliocentrische theorie en 60 jaar na zijn
dood betekende dat ook een verandering in
het wereldbeeld dat van geocentrischtisch
naar heliocentristich wereldbeeld ging.Die tijd
heette de copernicaanse revolutie.
Jeugd en Privé
Toen Copernicus tien jaar was overleed zijn vader,
de moeder van Copernicus was al eerder
gestorven, de broer van Copernicus; Lucas nam
de opvoeding van de kleine Copernicus op zich.
Zijn vader was een rijke koophandelaar dus toen
zijn vader doodging hadden hij en zijn oudere
broer genoeg geld om van verder te leven. Hij
heeft vele studies gedaan zoals hierboven ook te
lezen. Maar zijn echte interesse ging toch uit naar
Astrologie zei creeërde hij op vrij jonge leeftijd al
een vernieuwd heliocentristisch model.
Copernicus durfde het alleen niet in de wereld te
brengen en alles wat hij onderzocht had en wat hij
ontdekt had probeerde hij in besloten kring te
houden. Dus hij praatte er alleen met zijn beste
vrienden over. Maar die waren toch niet zo te
vertrouwen want uiteindelijk is het toch de wereld
in gebracht. Zijn oom was priester en hij moest
zijn studies toch betalen dus mede door zijn oom
werd hij ook priester en zat het met het geld wel
goed. Maar nu hij priester was, was het nog
moeilijker om het heliocentristisch wereldbeeld
aan te hangen. Vlak voor hij dood ging had hij zijn
boek uitgebracht hij dacht dan kunnen ze me toch
niks meer doen want dan ben ik toch al dood.
Uiteindelijk is dat boek de basis van hoe wij nu
denken over het zonnenstelsel.
Zijn belangrijkste ontdekking:
De vijf ANW-vragen
1.Hoe komt
natuurwetenschappelijke
kennis tot stand?
Hij was zeer geleerd en kon
zo zijn eigen onderzoeken
doen en door de sterren te
observeren kwam hij tot
steeds meer conclusies.
2.Hoe wordt
natuurwetenschappelijke
kennis gebruikt?
Hij gebruikte zijn eigen
kennis en de onderzoeken
die andere wetenschappers
hadden gedaan voor het
Heliocentrisme.
3. Hoe bepaal je de
betrouwbaarheid van
natuurwetenschappelijke
kennis?
Dat deed hij doormiddel
van berekeningen de
berkeningen waren
waterdicht en niemand kon
zeggen dat het niet klopte.
4. Hoe beïnvloeden
samenleving en
natuurwetenschappen
elkaar?
Hij probeerde door
natuurwetenschappenlijk
onderzoek te bewijzen dat
het geocentrisme niet
klopte maar de
samenleving wou er niks
van weten omdat zei
volgens de bijbel leefden.
5. Wat is je mening over
bepaalde toepassingen
van
natuurwetenschappelijke
kennis? Mag alles wat
kan? Ik vind dat hij zijn
onderzoek gewoon mag
doen en naar buiten mag
brengen maar ik leef ook in
de 21ste eeuw. In die tijd
hechte de mensen veel
meer waarde aan de
Copernicus zijn belangrijkste
ontdekking was dat eigenlijk
dat hij nog meer duidelijk gaf
over het heliocentristisch en
zijn boek gaf daar alle
duidelijkheid over.
Vijf toets-vragen
Zijn betekenis voor de
wetenschap
Zoals wij nu denken over
het zonnestelsel komt
door zijn onderzoeken en
kennis. Hij is de
grondlegger van het
Heliocentrisme.
1.Wanneer is Copernicus geboren en
waar?
2.In welke tijd leefde Copernicus?
3.Wat was zijn belangrijkste
ontdekking?
4. Hoe was hij begonnen met
onderzoeken?
5.Wat was er met zijn vader gebeurt?
Zijn visie op de
wetenschap
Kenmerken van de tijd
waarin hij leefde
In die tijd stond het
geloof centraal alles wat
in de bijbel staat klopt.
De Bijbel had een
geocentristisch
wereldbeeld en daarom
was het moeilijk voor
copernicus om mensen
te laten geloven in het
heliocentrisme
wereldbeeld.
Hij ziet de zon als
middelpunt van het
heelal. In tegenstelling
tot wat de mens toen
dacht.
Wat vind ik van deze wetenschapper
Ik vind het een erg interessante
wetenschapper als het gaat om het
beeld wat wij nu hebben. Hij heeft er
mede voor gezorgd dat wij nu een
heliocentristisch wereldbeeld hebben.
Copernicus was volgens mij een hele
intelligente man die erg van leren hield.
Ik denk dat hij met wat meer lef nog veel
meer ontdekkingen had kunnen doen.
normen en waarden van de
bijbel en daarom denk ik
dat het in die tijd niet
verstandig was om je zo te
keren tegen het
geocentrisme.
Bronnen:
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/19_februari_jarig_nicolaas_copernicus
http://www.boekenwebsite.nl/wetenschap/nicolaas-copernicus
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Copernicus.html
http://www.hps.cam.ac.uk/starry/copernicus.html
http://www.blupetehttp://www.crystalinks.com/copernicus.html.com/Literature/Biographies/Science/Copernicus.htm
http://www.crystalinks.com/copernicus.html
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards