Het Romeinse Rijk

advertisement
De Kruistochten
Iedereen die meedeed droeg een kruis
van stof op zijn kleding. Daarom werden
deze tochten ‘Kruistochten’ genoemd. Het
kruis is een teken van het christelijk geloof.
Karel de Grote had gezorgd voor
belangrijke veranderingen. Hij had het
christendom verspreid in het grote
Frankische Rijk. Ook had hij goede wegen
aan laten leggen.
De eerste kruistocht was in 1096. Eén van
de bekendste aanvoerders was Godfried
van Bouillon.
Toen zijn Rijk opgedeeld was in drie stukken
waren er nog veel mensen Christen en
ondertussen hadden zijn zoon ( Lodewijk
de Vrome) en zijn kleinzoons meer goede
wegen laten aanleggen.
Door die goede wegen konden mensen
verder en sneller reizen en daardoor kon
nieuws uit andere gebieden ons sneller
bereiken.
Ze kon het nieuws dat de Turken in 1071
het heilige land Palestina ( nu Israël
genoemd ) hadden veroverd, Europa snel
bereiken.
schilderij van Godfried van Bouillion
De kruistochten waren niet zo’n succes.
Jeruzalem werd wel veroverd, maar toen
de mensen weer terug gingen, veroverden
de Turken Jeruzalem opnieuw. Nieuwe
kruistochten waren daarom noodzakelijk.
Kruistochtstrijders in gevecht
De kerk, die veel macht had, riep de
mensen in Midden Frankenland op om
‘heilige’ legers te vormen. Deze legers
moesten de hoofdstad Jeruzalem weer
terugveroveren van de Turken en de Turkse
legers verjagen uit Palestina.
Heel veel mensen sloten zich bij die legers
aan en trokken lopend naar o.a. Italië,
waarna ze per schip naar Palestina
gingen.
15
Download