Betoging Voorpost “Hou Turkije uit Europa” (zaterdag 17 september

advertisement
Betoging Voorpost “Hou Turkije uit Europa” (zaterdag 17 september 2016)
Beste vrienden Vlaams-nationalisten
Eerst en vooral heet ik u van harte welkom op deze manifestatie “Hou Turkije uit
Europa”. De actualiteit leert ons immers dat een dergelijke actie in deze barre tijden
levensnoodzakelijk is. Laat ons eerst even terugkeren naar het verleden. We moeten
het verleden kennen om het heden te begrijpen en de toekomst te beheersen. In
citeer Georges Orwell: “He who controls the present, controls the past. He who
controls the past, controls the future”. De beste profeet over de toekomst is het
verleden.
In het jaar 732 versloeg Karel Martel bij Poitiers een islamitisch leger onder leiding
van emir Abdul Rahman. Deze overwinning bracht de noordwaartse expansie van de
islam uit Spanje, al begonnen in het jaar 711, tot staan. Deze veldslag wordt
beschouwd als het begin van de Reconquista, de herovering van het Iberisch
schiereiland. Deze werd in 1492 besloten met de val van Granada. Het heeft toen
800 jaar geduurd om de moslims of Moren van het Iberisch schiereiland te verdrijven.
333 jaar geleden werd de islam gestopt aan de poorten van Wenen. In 1683
probeerde het Ottomaanse Rijk om de hoofdstad van het Heilige Roomse Rijk in te
nemen. De Turken veroverden in het begin van de 16de eeuw al de Balkan en
Hongarije. Al in 1529 ondernamen de Turken een mislukte poging om Wenen in te
nemen. Aanslepende oorlogen en lange bestanden wisselden elkaar af. In 1683 gaf
sultan Mehmet IV aan de Ottomaanse grootvizier Kara Moestafa de opdracht om met
een leger van 138.000 man Wenen te veroveren. Begin september stond de stad op
het punt te vallen. Toen dook plots een ontzettingsleger van 80.000 man op. De
roemruchte Poolse koning Jan III Sobieski voerde dit leger van Duitse vorsten aan en
na een felle strijd sloeg de Turkse hoofdmacht op de vlucht. Het mislukte beleg van
Wenen in 1683 betekende het begin van het einde van het Ottomaanse Rijk. De
nipte redding van Wenen en bij uitbreiding van de rest van West-Europa, deed de
Europese leiders inzien dat ze alleen eendrachtig de Turken konden verslaan. Een
jaar later werd de Heilige Liga opgericht met als doel een gezamenlijke strijd van het
christelijke westen tegen de islamitische Turken. Behalve de paus, de Habsburgers
en Venetië sloten ook Polen, het groothertogdom Toscane en Rusland zich aan. De
Grote Turkse Oorlog zou tot 1699 duren en eindigde toen Hongarije op de
Ottomanen werd heroverd.
Europa wordt al jaren overspoeld door een ware zondvloed van islamitische asiel- en
gelukzoekers. In hun spoor volgen nu de dood en vernieling zaaiende terroristen van
IS. De zwakke Europese leiders geven niet thuis en doen in onze naam beloftes die
ze niet kunnen waarmaken. De uitspraak ‘Wir schaffen dass’ van Mutti Merkel is
verworden tot een parodie en wordt beter vervangen door de woorden “Wir schaffen
dass gar nich”. De recente verkiezingen in Duitsland in Mecklenburg Vorpommern
leverden dan een spectaculaire winst op voor de partij AFD van Frauke Petry. Politici
zoals Victor Orban van Hongarije durven zich wel te verzetten tegen deze
opendeurpolitiek en tegen de dictaten van Europa. Als beloning worden ze veracht,
verguisd en uitgespuwd. Laat ons bovendien niet vergeten dat deze
vluchtelingencrisis rechtstreeks aan de basis ligt van de Brexit.
De Turkse president Erdogan grijpt deze vluchtelingencrisis aan om Europa zwaar te
chanteren. Turkije heeft geopolitiek, sociaal en cultureel nooit tot Europa behoord.
Wij zullen dit ook nooit tolereren. Erdogan wil lid worden van de Europese Unie, maar
legt de 72 door Europa opgelegde toetredingseisen grotendeels naast zich neer.
Intussen telt Duitsland al meer dan 3 miljoen Turken. De Europese Commissie dreigt
dan ook onder aanvoering van Mutti Merkel met open ogen in die val te tuinen.
Erdogan heeft een geheel eigen visie op een aantal zaken.




Erdogan eist dat de 80 miljoen Turken visumvrij door Europa kunnen reizen.
Erdogan verwerpt de erkenning van de Armeense genocide. Zo stemde de
Bondsdag recentelijk een resolutie waarbij de Armeense genocide werd
erkend. De Duitse regering nam intussen afstand van deze resolutie.
Erdogan slaat al jaren de protesten van o.a. de Koerden bloedig neer.
Erdogan legt de persvrijheid en het recht op vrije meningsuiting aan banden.
Erdogan heeft zich na de al dan niet georkestreerde poging tot staatsgreep van 15
juli ontpopt tot de ware dictator die hij in feite al altijd is geweest.





Geen seculiere republiek, geen strikte scheiding meer tussen kerk en staat.
Ruim 40.000 mensen werden zonder enige vorm van proces opgesloten. Nog
veel meer mensen werden op staande voet ontslagen.
o militairen en politiemensen
o ambtenaren en magistraten (rechters en openbare aanklagers)
o leerkrachten, professoren en decanen
o gouverneurs, lokale mandatarissen en politici met Koerdische roots
Het Europese Mensenrechtenverdrag werd onmiddellijk opgeschort.
De media (waaronder kranten, tijdschriften en 24 televisiezenders maar ook
de sociale media) die kritisch staan t.o.v. Erdogan worden hard aangepakt en
krijgen een beroepsverbod.
Erdogan wil het Turkse parlement de doodstraf opnieuw laten invoeren.
Bovendien zorgt o.a. de dubbele nationaliteit van de 250.000 Belgische Turken
(waaronder 35.000 Koerden) ervoor dat de interne politieke problemen van Turkije
naar hier geïmporteerd worden. De voorbeelden zijn legio:






De aanhangers van Fethullah Gülen in België worden fysiek bedreigd, hun
gebouwen bestormd en beklad.
De leerlingen van de Lucernacolleges worden geïntimideerd en veranderen
noodgedwongen van school.
De Belgische editie van de krant Zaman wordt onder zware druk opgedoekt.
De rechterhand van Erdogan Metin Külünk komt persoonlijk naar Beringen
afgezakt en houdt daar een opruiende toespraak. Daarbij wordt zelfs
stemadvies gegeven aan de Belgische Turken.
De aanhangers van Gülen in Turkije vrezen voor hun leven en vragen nu zelfs
asiel aan in Europese landen, waaronder ook België.
Het soennitische Diyanet (het Turkse Presidium voor Godsdienszaken) leidt
imams op en stelt hen in het buitenland aan het werk. Ook in België waar ruim
60 van de 100 Turkse moskeeën onder Diyanet ressorteren
Beste vrienden, het is onze opdracht om ons blijvend te verzetten tegen de
toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Wij klagen ook de steeds verder om zich
heen grijpende islamisering van onze samenleving aan. Wij kanten ons tegen de
steeds verder groeiende invloed van de islam op de moslims, maar ook van de nietmoslims die zich proberen aan te passen van de vereisten van de islam.
Het onverdoofd slachten, de scheiding der seksen, het gescheiden zwemmen, het
dragen van boerkini’s in zwembaden, het steeds toenemend aantal boerka’s, nikabs
en hoofddoeken in het straatbeeld, de erkenning van moskeeën, de discriminatie van
en de fysieke bedreigingen aan het adres van holebi’s, het aan banden leggen van
het recht op vrije meningsuiting. Het zijn evenvele uitingen van de verwerping van
onze christelijke waarden en onze Europese verworvenheden. Hier kunnen wij geen
duimbreed aan toegeven. Vlaanderen Vlaams en Europa Europees. Ik dank u.
Olaf EVRARD
Download