LESFICHE

advertisement
Opleiding Leraar Lager Onderwijs
LESVOORBEREIDING
Copyright KHB – Marcobello 2000 – versie 2000
EUROPESE HOGESCHOOL BRUSSEL
Campus Nieuwland
LESFICHE +INFORMATIEFICHE
Vak:
Muzische opvoeding
Onderwerp:
Bewegingen en muziek
koppelen aan sfeer
Leerdoelen van deze les:
 Lln kunnen een manier van bewegen koppelen aan het gevoel dat ze bij muziek
krijgen.
 Lln testen instrumenten uit op hun klankwaarde en experimenteren hoe ze met
een instrument een bepaalde sfeer kunnen uitdrukken.
 De kinderen kunnen samenwerken om tot één muzikaal geheel te komen.
Bronnen :





Leerplan VVKaBO
Didactiek (Mu)ziek (Dirk Bogaert)
Cd-rom: muziek in het eerste leerjaar
Muziek beluisteren met kinderen van 3 tot 8 jaar (Wilfried Van Weverberg)
Didactisch materiaal :
 Instrumenten
 Cd’s : Your classical favourites – music for the millions – volume 1
Vivaldi – The Four Seasons
Leerplandoelen/eindtermen :
 Musiceren met voorwerpen en instrumenten met aandacht voor klankproductie
en speeltechniek. Dit houdt in bij het musiceren met instrumenten de juiste
speeltechniek toepassen.
 Een klank-of muziekstuk ontwerpen vanuit een buitenmuzikaal gegeven.
 Klank en muziek via beweging ervaren. Dat houdt in: klankverschillen en
muzikale tegenstellingen via beweging herkennen en ervaren, kenmerken van
klank en muziek in bewegingen omzetten, de eigen beweging afstemmen op een
klank, op muziek of op andere bewegingen.
Tijd
5’
Inhoudsanalyse
Lln kunnen een manier van bewegen
koppelen aan het gevoel dat ze bij
muziek krijgen.
Vrolijke, lichte muziek  stappen met
hoofd in de lucht, lachend, ...
onderwijsleeractiviteit
LK vertelt: ‘vandaag gaan we met z’n allen door de
goed-gevoel-straat lopen. LK laat een stukje vrolijke
muziek horen en vraagt: ‘hoe zouden de mensen in
die straat lopen?’
Lln lopen in de goed gevoel straat. Ze zijn vriendelijk
tegen andere mensen, ... Het is er heel druk, iedereen
zoekt zijn weg tussen de mensen en obstakels.
Als de muziek stopt beelden ze allen uit waar ze goed
in zijn.
Differentiatie en
verantwoording
Bij jonge kinderen kan het beleven
en beluisteren van muziek door
fantasievol bewegen gestimuleerd
worden.
 Grande Valse Brillante - Chopin
5’
Lln kunnen een manier van bewegen
koppelen aan het gevoel dat ze bij
muziek krijgen.
Donkere, droevige muziek  stappen
kijkend naar de grond, droevig, niets
zeggen tegen de andere mensen ...
LK vertelt: ‘plots verandert er iets in de straat’ LK laat Op deze manier kunnen de lln uiten
een stukje dramatische, donkere muziek horen en
hoe zij de muziek ervaren.
vraagt: ‘wat zou er gebeurd kunnen zijn in de straat’
‘Zouden jullie op dezelfde manier door de straat lopen
als daarjuist?’
Lln proberen uit.
 Concerto No 4 in F minor/ f-moll / en fa mineur
“L’INVERNO”
5’
Lln onderscheiden rustige en
onrustige passages in de muziek.
LK kiest nu een stuk muziek waarbij rustige en
Er is hier geen juist of fout, de lln
onrustige passages elkaar afwisselen. Ze passen hun kiezen individueel welke manier van
wandelstijl aan aan de veranderingen in de muziek.
stappen bij de muziek past.
 Ouverture “Banditenstreiche” Suppé.
10’
Lln testen instrumenten uit op hun
Door zelf muziek te maken kan het
klankwaarde en experimenteren hoe
De kinderen zitten in een kring rond de leerkracht.
bewust luisteren van kinderen naar
ze met een instrument een bepaalde
Elke lln krijgt nu een instrument.
muziek versterkt worden.
sfeer kunnen uitdrukken.
 Daar mogen ze in eerste instantie vrij mee spelen
De kinderen kunnen samenwerken
(exploratiefase). Daarna zegt LK: we gaan eens
om tot één muzikaal geheel te komen.
proberen met onze instrumenten de eerste sfeer
Trieste sfeer  stil, lang, wrijven, ...
na te doen.’ LK doet met haar instrument een
Vrolijke sfeer  kort, luid, slaan,...
vrolijke improvisatie, de lln springen in. Hetzelfde
wordt gedaan met de triestige sfeer. Bij elke sfeer
vraagt LK waarom deze nu vrolijk / triest klinkt.
 LK speelt samen met de lln een bepaalde sfeer,
ze verandert zonder aankondigen van sfeer, de lln
moeten volgen.
 Klas wordt verdeeld in 2 delen. De ene helft triest,
de andere vrolijk. Ze mogen nu zelf iets
componeren voor hun sfeer.
Download