Het Noordermerk

advertisement
HET NOORDERMERK
Kwaliteit zit ‘m in kleine dingen!
HET KLEINSTE DORP VAN OLDEBROEK
Inwoners:200
Leerlingenaantal:
30
99% gaat naar het
Noordermerk
Links naast
Het Noordermerk
ligt het Dorpshuis
‘t
Noorderhuukien
HET GEBOUW
AANTAL LEERLINGEN EN
GROEPSVERDELING
Groep 8= 3 lln.
 Groep 7= 5 lln.
 Groep 6= 3 lln.
 Groep 5= 4 lln.
 Groep 4= 2 lln.
 Groep 3= 2 lln.
 Groep 2= 4 lln.
 Groep 1plus instroom= 7 lln.

TWEE LOKALEN

Groep 5,6,7,8

Groep 1,2,3,4
EN HET TEAM
ONZE KENMERKEN


Kleine groepen
Veel individueel onderwijs, passend bij het
niveau van het kind

Veiligheid en vertrouwen

Goede zorg door IB- er, RT -er en leerkrachten

Schoolmaatschappelijk werk
VVE PROGRAMMA, AANSLUITEND BIJ DE
PEUTERSPEELZAAL IN OOSTERWOLDE
PIRAMIDE
Moderne methodes:
De Leessleutel
Tekstverwerken
Taal Actief
Rekenrijk
Kinderen en hun sociale talenten
Natuurlijk
Bij de Tijd
Techniek Torens
Geobas
Moet je doen dans
Moet je doen drama
Moet je doen muziek
Uit de kunst tekenen
Uit de Kunst hava
Bewegen samen regelen
Daltonschool
SAMENWERKING
ZELFSTANDIGHEID
VERANTWOORDELIJKHEID
VEEL MATERIALEN EN AANDACHT VOOR
Techniek
MAAR OOK VOOR LEZEN:
ONDER SCHOOLTIJD EN ALLEMAAL………….




Tradities en de omgeving:
95% kerkelijk meelevende ouders
van veel gezindtes kunnen elkaar
vinden op de openbare school
biddag en dankdag, de week van de
kerk, een weeksluiting door de
bovenbouw, een kerstgebed door de
bovenbouw
Maar ook………………………
EEN DORPSREIS
TWEE SPORTDAGEN!!!
EN MET SUCCES!!
KONINGINNEDAGSPELLETJES
EN DE MOOISTE SINTERKLAASINTOCHT
VAN DE HELE REGIO…………………….
HET NOORDERMERK
Klein in formaat, groot in onderwijs!
Download