Lesplanformulier 2

advertisement
Lesplanformulier 2
naam student : Dorieke Mooij
naam school
opleiding
coach
jaar
: Aardrijkskunde
: 2011/2012
klas
:
: Augustinus college
Jean-Louis Kopelle
: HAVO/VWO 1
datum van de les: 26 april 2012
Lesonderwerp
Aardbeving in Pakistan
Beginsituatie (Leerlingen, jijzelf, omgeving):
26 lln, HAVO/VWO niveau
lln weten dat er in Pakistaan veel aardbevingen voorkomen
het begrip schaal van richter is nog lastig.
in het lokaal is een activboard en een whiteboard
Ik heb de vorige les met de klas ook gedaan, dus weet hoe de lln zijn in de klas, welke voorkennis ze
hebben, en hoe ik de stof het beste op ze over kan brengen.
algemene doelstellingen van deze les
begrippen:
vaardigheden:
schaal van richter
Epicentrum
Hypocentrum
inleven in Pakistaanse bevolking
Concrete lesdoelen
doel
1: aan het eind van de les kan de leerling uitleggen waarom juist in Pakistan zoveel
aardbevingen voorkomen.
doel
2: Na het lezen van de tekst kan de leerling zich inleven in een inwoner van Pakistan
doel
3: de leerlingen kunnen aan het eind van de les het verband tussen kracht en hypocentrum
verklaren
eigen leerdoelen van de student:
doel
4: de klassikale uitleg laten overgaan tot een Onderwijs Leergesprek, dus met de leerlingen
in gesprek gaan over het onderwerp.
doel
5: leerlingen genoeg tijd geven om hun opdracht uit te werken. Niet te snel overgaan op het
volgende deel van de les.
geplande lesdoel
nr.
tijd
0-5 min
2
lesinhoud
(lesstof)
inleiding
5-10
min.
2
tekst
behandeling
10-25
min.
1,2,3,4
klassikaleuitleg
25-40
min
1,2,3,5
/ OLG
Opdracht
didactische werkvormen
leeractiviteit:
onderwijsactiviteit:
wat doet de leerling?
wat doe ik?
Kijken naar het filmpje
over de slachtoffers
van de aardbeving in
Pakistan
Heet leerlingen
welkom, zorg dat
het lokaal netjes is,
en leid het filmpje
in.
Leerlingen lezen voor
zichzelf de
lesboektekst
Loop door de klas,
zodat leerlingen
vragen kunnen
stellen over de
tekst.
Nemen belangrijke
begrippen over,
stellen/beantwoorden
vragen over de
lesstof.
geef uitleg over de
stof aan de hand
van een
powerpoint, schrijf
belangrijke
begrippen op het
bord. Stel en
beantwoord vragen
leerlingen schrijven
een brief naar de
krant alsof zij de
aardbeving mee
hebben gemaakt. In
deze brief leggen ze
ook uit aan de hand
van de begrippen hoe
een aardbeving
ontstaat.
Leerlingendie hun
brief al gauw af
hebben kunnen er
daarna een illustratie
Loop door de klas
zodat leerlingen
vragen kunnen
stellen en ik ze op
weg kan helpen.
hulpmiddelen
Activboard
Activboard,
whiteboard
bij maken. Waarin de
verschuiving van de
platen voorkomt.
40-47
min
47-50
min
Evaluatie
aantal lln lezen hun
brief voor aan de klas
afsluiting
Noteren het huiswerk,
ruimen hun spullen op
vraag aan een
aantal lln of ze hun
brief voor willen
lezen. En vraag dan
aan de rest van de
klas of ze nog een
aanvulling hebben.
Whiteboard
Geef huiswerk op,
en wens ze een
hele fijne vakantie.
Feedback coach
Reflectie student
- je bent benaderbaar voor vragen van lln
Ik was deze les rustiger in mijn uitleg dan de
vorige les, ook liep de klassikale uitleg deze keer
wel over in een onderwijs leergesprek. De klas
was heel rustig maar wel actief. De opdracht
werd goed ontvangen, en de wildste verhalen
werden bedacht. Maar ook kwamen in elke brief
de oorzaken van aardbevingen voor. Hierdoor
merkte ik dat de opdracht goed aansloot bij de
lesstof en de voorkennis van de leerlingen.
- je straalt enthousiasme uit  goede mimiek +
handgebruik.
- volgende keer duidelijker in je opdracht
aangeven wat er precies in moet voorkomen
- je spreekt in hun taal, zo hou je ze bij de les.
- probeer tijdens je uitleg de hele klas te bereiken
en niet alleen de leerlingen vooraan.
Download