Drempelonderzoek 678 - SWV

advertisement
Welkom!
SWV Slinge-Berkel
Woensdag 9 november 2016
Wie zijn wij?
• Onderwijsadviesbureau cq. Test & Trainingscentrum
in Apeldoorn
• LWOO/PRO onderzoek voor verschillende scholen in
Nederland
• Dyslexie, dyscalculie
• Eindtoets groep 8: ROUTE 8
Wie zijn wij?
• Trainingen gericht op aandacht, concentratie
en studievaardigheden
• Digitale en schriftelijke testen
• Klassikale en individuele onderzoeken
Programma
testdag groepsonderzoeken
1. NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)
Intelligentieonderzoek
Tijdsduur ongeveer 2 uur
2. Drempelonderzoek 678
Didactisch onderzoek
Tijdsduur ongeveer 2 uur
3. NPV-J 2 (Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Junior)
Persoonlijkheidsonderzoek
Tijdsduur ongeveer 15 minuten
Praktisch
• Leerlingen aanwezig om 8:45 uur, start
testafname om 9:00 uur. Einde ongeveer om
13:30 uur
• Schriftelijke afname
• Gezamenlijke pauze
• Maximaal 15 leerlingen per groep
• Testbegeleiding door A-VISION
• Dyslectische leerlingen
Intelligentieonderzoek - NIO
•
•
•
•
Talige, rekenkundige en ruimtelijke vaardigheden
Tijdsduur ongeveer 2 uur
Voor leerlingen uit groep 8 en klas 1 t/m 3
6 subtests
1. Synoniemen
2. Getallen
3. Analogieën
4. Rekenen
5. Uitslagen
6. Categorieën
Subtests van NIO
1. Synoniemen
Sterk
1 dik
2 krachtig
3 appel
2. Getallen
2
4
6
8
10
12
4 slim
5 strand
Subtests van NIO
3. Analogieën
appel – vrucht
roos - 1 boom
2 geel
3 tuin
4 gras
5 bloem
4. Rekenen
Welk teken x of : of + of – moet er worden ingevuld?
8 .. 2 = 10
Subtests van NIO
5. Uitslagen
6. Categorieën
Vlug – Snel
1 gelijk 2 tegengesteld 3 soort 4 deel 5 oorzaak 6 middel
Wat is het Drempelonderzoek678?
• Een didactische toets: Spelling, Rekenen,
Begrijpend Lezen en Technisch Lezen
• Schriftelijk
• Voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8
• Klassikale instructie en vervolgens zelfstandig
aan het werk – testbegeleider beschikbaar
voor vragen
Subtests van het
Drempelonderzoek 678
1.
•
•
•
Spelling
Klassikaal dictee
45 woorden
Een zin wordt voorgelezen, waarvan het
herhaalde woord moet worden
opgeschreven
Subtests van het
Drempelonderzoek 678
2. Rekenen
• 73 vragen; bijvoorbeeld rijtjessommen,
deelsommen, contextopgaven en breuken.
• 45 minuten
• Moeilijkheidsgraad loopt op
Subtests van het
Drempelonderzoek 678
3. Begrijpend Lezen
• 7 teksten en 1 oefentekst
• Meerkeuzevragen
• 45 minuten
Subtests van het
Drempelonderzoek 678
4. Technisch Lezen
• Door middel van een leeskaart: zoveel
mogelijk woorden hardop voorlezen in
anderhalve minuut.
• Individueel buiten de klas
Wat is de NPV-J 2?
• Vragenlijst naar verschillende
persoonlijkheidskenmerken
• 100 vragen
• Ongeveer 20 minuten
• Schriftelijk
Voorbeeldvraag NPV-J 2
Bedankt voor uw aandacht!
Vragen?
Laan van Westenenk 162 te Apeldoorn
www.a-vision.nu
[email protected]
Renske Beltman, Psychodiagnostisch Werker
Céline Janssen, Orthopedagoog
Download