inloopavond2 - GBS De Fontein(*)

advertisement
GKC de Fontein
groep 8



Opening
Voorstellen
Opzet van de avond
◦
◦
◦
◦
Jaarplan Fontein
Jaarplan groep 8
Verwachtingen
Praktische zaken

PBS
◦ Aanleren van gedrag
◦ Gekoppeld aan Bijbelgetrouw onderwijs

21st century skills (leren denken)
◦
◦
◦
◦

Planmatig werken
Zelf keuzes maken
Denklessen (T4L)
Samenwerkend leren
Cultuuronderwijs
◦ Galerie
◦ Muziek

Omgang met elkaar
(van minachten tot liefhebben)
Minachten, tolereren, respecteren, waarderen,
liefhebben


Werkhouding/zelfstandigheid =
portfolioleren
Voorbereiding op VO o.a. huiswerk
Een testje v.w.b. de leerstof…











Agenda
Boekbespreking (tussen herfst en kerst)
Spreekbeurt
NIO (13 oktober 2016)
Eindtoets (18 t/m 20 april)
Verwijsgesprekken (november, december volgens rooster)
Verkeersexamen (april)
Excursies en projecten
Afscheidskamp (9 t/m 12 mei)
Musical (januari tot eind van het jaar)
Oosthoektoernooi (handbal, 14 maart)








Landelijk verplichte eindtoets
Basistoets (uitstroom: VMBO-TL, HAVO, VWO)
Niveautoets (uitstroom: PRO-VMBO-BBL, KBL)
Vooraf wordt u ingelicht welke toets uw kind
maakt.
Aangepaste toets voor o.a. dyslectische
leerlingen.
Nadere informatie volgt.
Oefenen heeft nut… maar niet voor de
doorverwijzing…
Kijk ook eens op www.cito.nl
Doorverwijzen op basis van:
◦
◦
◦
◦
Entreetoets
CitoLVS
NIO
Indruk en werkhouding
Eindtoets dus niet bepalend. Advies basisschool wel
bindend.








Agenda + mapje: dagelijks mee
Gym: woensdag
Spelling: maandag
Psalm, KG: maandag
Naam en Feit: vrijdag
Topo: donderdag
Overig: wisselende dagen
Huiswerk staat op de site
Bedankt voor uw komst!
Download