Ouderavond VO

advertisement
Informatieavond
groep 8
WELKOM!
Programma

Inleiding

Tijdlijn

Het schooladvies

Informatie over de centrale eindtoets

Schoolkeuze

Schoolvoetbal

Aid in trade

Schoolkamp

Eindavond

Vragen
Inleiding
Doel van deze avond
 Doelen van de kinderen
 Doelen van u…..

Tijdlijn
Wat
Wanneer
Scholenmarkt
7 november
Workshops VO
vanaf eind oktober
Informatiedagen VO
december, januari en februari
Cito B toetsen
24 oktober t/m 4 november
Cito M toetsen
16 januari t/m 3 februari
Definitief adviesgesprekken en
ondertekenen onderwijskundig rapport
14, 15 en 16 februari
Inschrijfformulieren inleveren op de
middelbare school
Voor 1 maart 2017
Cito Eindtoets
18, 19, 20 april 2017
Het schooladvies:
In groep 7 hebben de leerkrachten een vooradvies gegeven.
In februari volgt het definitieve advies.
Om tot een goed vooradvies en definitief advies te komen, wordt
gekeken naar:


Het kind (persoonlijkheid, behoeften, wensen,…)
Schoolrapporten van Basisschool De Vosseschans:
 Sociaal emotionele ontwikkeling
 Cognitieve ontwikkeling
 LOVS-uitslagen basisschool

Plaatsingswijzer (Cito toetsen)
De centrale eindtoets wordt sinds vorig schooljaar niet meer
meegenomen in ons definitieve advies.
Er is echter wel een heroverweging van het advies mogelijk
indien de Citotoets hoger dan het gegeven advies uitvalt.
Wat meet de Centrale Eindtoets?
• De toets meet datgene wat een kind moet kennen (kerndoelen) op het
gebied van Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden
na 8 jaar basisonderwijs.

Wat meet de centrale eindtoets
- kennis
- inzicht
- toepassingsvaardigheden

Wat meet de centrale eindtoets
niet:
-

Functie:
- een tweede gegeven (naast advies
basisschool) om de advisering kracht bij te
zetten.
interesses
doorzettingsvermogen
nauwkeurigheid
expressie
sociale omgang
zelfstandigheid etc.
Eindtoets basisonderwijs
Twee versies: Eindtoets Basis en Eindtoets Niveau.

Eindtoets Basis: LOVS  I, II of III scores,
vermoedelijke doorstroom naar vmbo g/t of hoger

Eindtoets Niveau: LOVS  IV/V scores, vermoedelijke
doorstroom naar vmbo basis of kader (evt. met LWOO)
Eindtoets Basis  wat moeilijkere opgaves
Eindtoets Niveau  25% overlap met Eindtoets Basis
(Door deze overlap kunnen de scores van de twee versies op één schaal gezet worden.)
Waarom twee versies?
- Sluit goed aan bij vaardigheden kind  betrouwbare uitslag
- Zelfvertrouwen tijdens het maken van de toets
Hoe gaat dan de schoolkeuze?
Kinderen moeten de schoolkeuze bewust maken.
Kinderen moeten kennis hebben van:
Persoonlijke kenmerken
- Capaciteiten
- Interesses
- Talenten
- Vaardigheden
Aanbod
- Verschillende scholen
Welke keuzes hebben we?
Wanneer zijn de open dagen?
Kijk op de websites van de scholen.
 Scholenmarkt 7 november
(op Fontein, Ter Aar)
 Zie informatiefolders van de scholen*.
 Zie open dagen overzicht*.

*de kinderen krijgen deze informatie mee naar huis en is op www.vosseschans.nl te
vinden (onder het kopje voortgezet onderwijs).
En dan nog dit….





Januari: ouderkrant met info rond Centrale eindtoets
www.centraleeindtoetspo.nl
VO folders komen mee naar huis met de kinderen.
Kom gerust binnenlopen voor advies.
Kijk ook op: www.vosseschans.nl
Schoolvoetbaltoernooi
Het schoolvoetbaltoernooi is op een
woensdag in maart/april.
 Ouderhulp is welkom in de vorm van:

Rijouders
Coaches op de dag zelf
Eventueel trainers in de periode voorafgaand
aan het toernooi
Aid in trade





Project
Begeleiding van eigen leraar en zakelijke
begeleiders.
Spelenderwijs kennismaken met ondernemen.
Stimuleert samenwerken.
Winst naar een goed doel.
Schoolkamp
Het schoolkamp is van 21 t/m 23 juni
 We gaan naar …
 Sponsors?

Eindavond

Blokkeer 4 juli alvast in uw agenda.
Op deze avond is de eindavond van jullie
schoolverlaters.
Tijd voor ….
Hebben wij ons doel bereikt?
 Vragen

…u bent altijd welkom
 Volg de site en houdt Schoudercom in de
gaten.

Bedankt voor uw aanwezigheid
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards