PPP voortgezet onderwijs versie 2013-2014

advertisement
Het
Voortgezet
Onderwijs
Schooltypes V.O.
VWO
HAVO
VMBO
Praktijkonderwijs
WO
HBO
MBO
Niveau
3 en 4
6 VWO
5
4
Werken
Niveau Niveau
2 en 3 1 en 2
HAVO
V
M
B
O
TL
GL
KBL
BBL
3
2
1
Leerwegondersteunend onderwijs
PRO
Vakkenpakket
Veel leerlingen krijgen de eerste
twee jaar onderstaande vakken.
Nederlands
Engels
Frans of Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Economie
Wiskunde
Natuur- en scheikunde
Lichamelijke Opvoeding
Verzorging
Informatiekunde
Techniek
Tekenen
Handvaardigheid
Biologie
Muziek
Vwo
6 jaar
atheneum/gymnasium
tussentijdse toets voor Engels, rekenen en
Nederlands
Profiel
Voorbereiding voor het WO of HBO
Havo
5 jaar
tussentijdse toets voor Engels, rekenen
en Nederlands
Profiel
Voorbereiding op het HBO
Instroom VWO
Vmbo
4 jaar
Sectoren die aansluiten bij beroepskeuze
Voorbereiding op het MBO
4 leerwegen:
Theoretische leerweg
Gemengde leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Basisberoepsgerichte leerweg
Havo en vwo
Na de basisvorming kiezen kinderen
in de bovenbouw voor een profiel.
Keuze uit 4 profielen:
Natuur en Techniek
Natuur en Gezondheid
Economie en Maatschappij
Cultuur en maatschappij
Sectoren in het
Vmbo
In het VMBO kiezen kinderen na de
basisvorming voor een bepaalde
sector.
De 4 sectoren zijn:
Techniek
Economie
Landbouw
Zorg en Welzijn
LWOO
Leerweg Ondersteund Onderwijs
Alleen mogelijk met KBL en BBL advies
Leerachterstand of sociale problematiek
Indicatie is noodzakelijk (IQ test)
VMBO met LWOO- indicatie:
Meer individuele begeleiding
Kleinere klassen
Extra hulp buiten de groep
Praktijkonderwijs
VMBO is te moeilijk
Zeer grote leerachterstand
Geen diploma maar een getuigschrift
Kleine groepen
Voorbereiding op een beroep
Tijdpad
November:
Individuele gesprekken met lln. (invulblad)
IQ-test voor lln. die in aanmerking komen
voor een LWOO- indicatie
December:
Gesprekken voorlopig advies
Tijdpad
Januari:
Definitief eindadvies (code)
Onderwijskundig rapport
Bezoeken van open dagen op V.O. scholen
Februari:
Inschrijven op V.O. scholen (code)
Cito eindtoets
Mei:
Iedere leerling staat ingeschreven
(school van keuze kan bij de gegevens)
Het (voorlopig) advies
Algemene indruk groep 7
Eerste indruk groep 8
Leerlingvolgsysteem
Cito entreetoets groep 7
Verwachte score cito eindtoets groep 8
(huis)werkhouding en zelfstandigheid
Inzet, motivatie, doorzettingsvermogen
Indruk ouders/kind
Schoolkeuze
Schooladvies
Verwachte Cito eindtoets groep 8
Type kind
Type school
Interesse, motivatie, prestatie
Open dagen
De keuze van uw kind
Toelatingstest?
Tot Slot
Bedankt voor uw aandacht!!
Zijn er nog vragen en/of opmerkingen?
Einde
Download