Uploaded by User604

studiewijzer rekenen 2f

advertisement
Studiewijzer
Rekenen 2F
versie 2.1
naam: ……………………………………
klas:
……………………………………
Studiewijzer
Rekenen 2F
Inhoud
1
2
3
4
5
Inleiding ............................................................................................ 3
Lesmateriaal .......................................................................................... 3
Overzicht traject..................................................................................... 3
Toelichting op het schema ....................................................................... 3
De RNT-test ....................................................................................... 5
Opbouw van de test ................................................................................ 5
Uitslag RNT-test ..................................................................................... 5
Startrekenen Boek .............................................................................. 6
Startrekenen Online ............................................................................ 6
Werkplanner....................................................................................... 6
Domein getallen ..................................................................................... 7
Domein verhoudingen ............................................................................. 8
Domein meten en meetkunde .................................................................. 9
Domein verbanden ............................................................................... 10
versie 2.1
pagina 2 van 10
zie verborgen tekst
Studiewijzer
Rekenen 2F
1
Inleiding
Deze studiewijzer geeft je een overzicht van het rekenonderwijs bij SBBO. De
voorgestelde werkwijze is vooralsnog experimenteel. Het kan dus zijn dat er op
een aantal punten nog wat moet worden aangepast.
Lesmateriaal
Voor deze lessen rekenen maken we gebruik van de volgende middelen:
 2 leerwerkboeken met de naam Startrekenen 2F (deel A en deel B)
De school schaft deze boeken aan.
Kosten €27,50 (prijs 2011).
Je krijgt een rekening van de school met daarop de betalingsgegevens.
 Toegangslicentie voor 12 maanden voor Startrekenen Online 2.0.
De school schaft deze licenties aan.
Kosten €14,00 (prijs 2011).
Je krijgt een rekening van de school met daarop de betalingsgegevens.
NIET via Van Dijk bestellen.
Overzicht traject
In het schema op de volgende bladzijde is een overzicht te vinden van het
traject dat je gaat afleggen. Voor de sterkere rekenaars zullen er een aantal
kortere routes zijn, maar voor de meesten zal er toch flink wat werk liggen.
Toelichting op het schema
Tijdens je opleiding krijg je een aantal keren een centrale rekenniveautest. Voor
rekenen heet die niveautest RNT. De uitslag van die test bepaalt hoeveel werk je
hebt door het jaar heen. In hoofdstuk 2 beschrijven we hoe dat in zijn werk
gaat.
Waarschijnlijk valt deze test enige weken na het begin van het schooljaar. De
docent zal daarom op basis van je vooropleiding en andere gegevens een eerste
inschatting maken van je rekenniveau. Daarmee ga je aan de slag tot er meer
gegevens zijn.
De rekenlessen beginnen met het doorlopen van de 4 domeinen. Je werkt bij elk
domein steeds eerst in het boek om alle belangrijke begrippen weer op te frissen.
Heb je je boek af, dan vraag je een domeinafsluitende eindtoets aan. Die
eindtoetsen worden online afgenomen op de computer.
Haal je een voldoende voor een domeinafsluitende eindtoets, dan kun je aan het
volgende domein beginnen. Als je alle 4 de domeinen voldoende hebt afgesloten,
dan ben je klaar om het examen aan te vragen.
versie 2.1
pagina 3 van 10
zie verborgen tekst
Studiewijzer
Rekenen 2F
Online test RNT
selectie opgaven
maken
Online Startrekenen
alle opgaven maken
Online Eindtoets
elk domein één
eindtoets
voldoende?
Boek Startrekenen
grotere selectie
opgaven maken
domein verhoudingen
domein meten/meetkunde
domein verbanden
Boek Startrekenen
domein getallen
je score bepaalt
de selectie
nee
ja
alle domeinen
voldoende?
nee −> volgende domein
ja
Online Examen
alle domeinen
examen
voldoende?
nee
ja
klaar
versie 2.1
pagina 4 van 10
zie verborgen tekst
Studiewijzer
Rekenen 2F
2
De RNT-test
De RNT test is een testprogramma van uitgeverij Deviant. Het is te vinden op
"www.studiemeter.nl". Nadat je bent ingelogd kies je voor de "methode" RNT
2.0. Instructies voor toegang tot het systeem krijg je bij de test.
Opbouw van de test
De RNT-test test je rekenniveau. Er worden 4 domeinen van het rekenen getest:
1. getallen
2. verhoudingen
3. meten en meetkunde
4. verbanden
Elke domein wordt apart getest. De vragen gaan van makkelijk naar moeilijk.
Maak je teveel fouten, dan krijg je de moeilijkere opgaven niet en je eindscore
blijft laag. Je eindscore zal hoger worden als je langer bezig bent.
Uitslag RNT-test
Voor elk domein krijg je een uitslag van je niveau. Je krijgt niet een cijfer, maar
een aanduiding van je niveau van rekenvaardigheid. De volgende scores zijn
mogelijk.
score
3F.2
3F.1
2F.2
2F.1
1F.2
1F.1
lager dan 1F
streefniveau
−−> MBO-opleiding niveau 4
−−> MBO-opleiding niveau 2 en 3
−−> basisschool
Op basis van de score in de test vullen we het onderwijsproces in. Scoor je hoog,
dan heb je weinig te doen. Scoor je laag, dan heb je veel te doen.
versie 2.1
pagina 5 van 10
zie verborgen tekst
Studiewijzer
Rekenen 2F
3
Startrekenen Boek
MBO-ers van niveau 2 en 3 werken met het boek Startrekenen 2F. Dit bestaat
uit 2 delen: A en B met in elk deel 2 domeinen. De kleur van de pagina's geeft
het domein aan. Elke domein bevat een aantal paragrafen.
Afhankelijk van je beginscore maak je een bepaald deel van de paragrafen. Een
deel daarvan staat vast en een deel mag je zelf kiezen. Die keuze leg je vast in
het formulier aan het eind van dit document.
4
Startrekenen Online
Startrekenen Online is een leeromgeving op Internet van uitgeverij Deviant. Het
is te vinden op "www.studiemeter.nl". Vergeet die "www" niet, anders kom je
verkeerd uit.
Dit is hetzelfde systeem waar je ook de RNT-test op maakt. Nadat je bent
ingelogd kies je voor de methode "Startrekenen Online (Meijerink)".
Instructies voor toegang tot het systeem krijg je van de docent. Je krijgt een
gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam is door het systeem
vastgesteld. Dit is meestal je voornaam gevolgd door 4 cijfers.
Bijvoorbeeld: chantal0123 of kevin3210. Het wachtwoord wordt je de eerste
keer verstrekt. Je moet het bij eerste gebruik direct veranderen. Kies een
wachtwoord dat je goed kunt onthouden en bewaar dit.
5
Werkplanner
In dit hoofdstuk vind je tabellen om je werk mee te plannen. Afhankelijk van je
score op de RNT-test schaalt de docent je in op een bepaalde score. Dat kan
afwijken van de daadwerkelijke score op de test.
De docent vinkt de inschaling af in de bovenste tabel. Op basis daarvan maak je
een deel van het domein in het boek. Bij elke score staat met vinkjes vermeld
wat je moet maken.
versie 2.1
pagina 6 van 10
zie verborgen tekst
Studiewijzer
Rekenen 2F
Domein getallen
De docent vinkt in onderstaande tabel af op welk niveau je bent ingeschaald.
Maak vervolgens in het boek Startrekenen 2F de afgevinkte opgaven.




5.1
5.2
5.3
5.4
5.5





6.1
6.2
6.3












8.1
8.2
8.3
8.4
8.5





9.1
9.2
9.3
9.4
9.5





10.1
10.2
10.3



11.1
11.2
11.3
11.4
11.5





12.1
12.2
12.3



















gemaakt
4.1
4.2
4.3
4.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
2F









RNT score




1F
3.1
3.2
3.3
3.4
lager dan 1F








−



−



−



−




−



paragraaf
2.1
2.2
2.3
2.4




−



−



−



−




−



gemaakt





2F
lager dan 1F
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1F
paragraaf
score
te doen
lager dan 1F alle paragrafen maken
1F
de afgevinkte paragrafen maken onder 1F
2F
de afgevinkte paragrafen maken onder 2F
3F
niets in het boek maken
vraag de afsluitende eindtoets aan.




−




−









−




−












−




−





−




−
























Klaar? Vraag een eindtoets Getallen (op niveau 1) aan bij de docent.
Cijfer eindtoets domein Getallen
versie 2.1
pagina 7 van 10
zie verborgen tekst
Studiewijzer
Rekenen 2F
Domein verhoudingen
De docent vinkt in onderstaande tabel af op welk niveau je bent ingeschaald.
Maak vervolgens in het boek Startrekenen 2F de afgevinkte opgaven.
lager dan 1F
1F
2F
gemaakt
te doen
alle paragrafen maken
de afgevinkte paragrafen maken onder 1F
de afgevinkte paragrafen maken onder 2F
niets in het boek maken
vraag de afsluitende eindtoets aan.
paragraaf
score
lager dan 1F
1F
2F
3F
13.1
13.2








14.1
14.2








15.1
15.2








16.1
16.2








17.1
17.2
17.3












18.1
18.2








RNT score




Klaar? Vraag een eindtoets Verhoudingen (op niveau 2) aan bij de docent.
Cijfer eindtoets domein Verhoudingen
versie 2.1
pagina 8 van 10
zie verborgen tekst
Studiewijzer
Rekenen 2F
Domein meten en meetkunde
De docent vinkt in onderstaande tabel af op welk niveau je bent ingeschaald.
Maak vervolgens in het boek Startrekenen 2F de afgevinkte opgaven.
lager dan 1F
1F
2F
gemaakt
2F
paragraaf
1F
19.1
19.2






20.1
20.2
20.3












21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
























22.1
22.2
22.3
22.4
















23.1
23.2
23.3
23.4
















RNT score




gemaakt
lager dan 1F
te doen
alle paragrafen maken
de afgevinkte paragrafen maken onder 1F
de afgevinkte paragrafen maken onder 2F
niets in het boek maken
vraag de afsluitende eindtoets aan.
paragraaf
score
lager dan 1F
1F
2F
3F


24.1
24.2
24.3
24.4
















25.1
25.2
25.3
25.4
















26.1
26.2
26.3
26.4
















27.1
27.2
27.3












Klaar? Vraag een eindtoets Meten & Meetkunde (op niveau 2) aan bij de
docent.
Cijfer eindtoets domein Meten en Meetkunde
versie 2.1
pagina 9 van 10
zie verborgen tekst
Studiewijzer
Rekenen 2F
Domein verbanden
De docent vinkt in onderstaande tabel af op welk niveau je bent ingeschaald.
Maak vervolgens in het boek Startrekenen 2F de afgevinkte opgaven.
lager dan 1F
1F
2F
gemaakt
te doen
alle paragrafen maken
de afgevinkte paragrafen maken onder 1F
de afgevinkte paragrafen maken onder 2F
niets in het boek maken
vraag de afsluitende eindtoets aan.
paragraaf
score
lager dan 1F
1F
2F
3F
28.1
28.2
28.3












29.1
29.2
29.3












30.1
30.2
30.3












31.1
31.2
31.3












32.1
32.2
32.3












33.1
33.2








RNT score




Klaar? Vraag een eindtoets Verbanden (op niveau 2) aan bij de docent.
Cijfer eindtoets domein Verbanden
versie 2.1
pagina 10 van 10
zie verborgen tekst
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards