Informatieavond groep 7-8

advertisement
Welkom bij de informatieavond
van groep 7/8
Anouk van der Sande en Ilse Voets
Informatie groep 7/8
Welkom
Regels/afspraken
Vakken
Instructie
Huiswerk
Zorg
Toetsen en rapportage
Activiteiten in groep 7/8
Ouders (communicatie en hulp)
Rondvraag
Regels en afspraken
• Rustig binnenkomen en gaan lezen
• Respect hebben voor elkaar…Een prettige
klasgenoot zijn (binnen en buiten school.)
• Rustig werken/samenwerken
• Netjes omgaan met boeken en
materialen.
• Beperkt wc-gebruik.
Vakken
Rekenen * Taal * Spelling
Begrijpend lezen * Technisch lezen
Muziek * Gym * Tekenen/Handenarbeid
Leefstijl * Katechese
Engels * Verkeer
Aardrijkskunde * Geschiedenis * Biologie
Studievaardigheden
Extra: Lessen SOVA
(voor groep 7 en herhaling voor
Groep 8)
In welke vorm is nog niet bekend.
Vaste Rots en Water trainer is plots overleden.
Instructie
6 fasenmodel: (ophalen voorkennis-doelinstructie-balkonscene-verwerkingafronding)
Stoplicht en vraagtekenkaartje
compacten en verrijken
Pre- instructie
Huiswerk
Groep 7
• Iedere maandag
• Toetsen zaakvakken en engels
groep 8
• Agenda
• Elke maandag en vrijdag
• Toetsen zaakvakken en engels
• Eigen verantwoordelijkheid!
Zorg
groepsplannen
Extra ambulante hulp (woensdag)
overleg/ondersteuning IB
dyslexietraject, vanaf groep 7
Toetsen en rapportage
methodegebonden toetsen
LVS toetsen (januari/februari) en voor
groep 7 ook in juni
rapporten (2x voor groep 7; 1x voor groep
8)
entreetoets voor groep 7 en eindtoets
voor groep 8
Entreetoets en eindtoets
•
•
•
•
•
Individuele aandachtspunten
Groepsaandachtspunten
Trendanalyse
Conclusies/aanbeveling
Advisering
Begrijpend lezen op maat
Studievaardigheden
Rekenstrategieën
Spelling, o.a. werkwoordspelling
Activiteiten in groep 7/8
Kinderpostzegels
Raad van elf/jeugdboerenbruiloft
Voorleeswedstrijd
Handbaltoernooi
Minilessen voor groep 8 Varendonck(20 oktober)
Informatieavond VO (10 oktober)
Adviesgesprekken (week van 13 februari)
Entreetoets en eindtoets (18,19 en 20 april)
Vormsel voor groep 8 (22 april)
Schoolkamp voor groep 8 (22, 23 en 24 mei)
Musical voor groep 8 (12 juli)
https://www.kijkop.ivo-deurne.nl:11443/Default.aspx
http://www1.varendonck.nl/Groep-8
Ouders
communicatie ouders <-> school
- binnenlopen, liefst na school of op
afspraak
- Startgesprekken in de week van 7 november
- oudergesprekken n.a.v. rapporten
- informatie avonden (VO, SOVA, ed.)
- (pre)adviesgesprek
ouderhulp
- MR
- ouderplatform/klasse-ouder
(Mail)adressen
Rondvraag
Bedankt voor uw aanwezigheid en inbreng!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards