Handelingsdeel 9

advertisement
1. Als een processor een optelling van 2+2 moet uitvoeren, moet hij per instructie een
aantal stappen stappen ondernemen. Hoeveel stappen moet de computer in het totaal
uitvoeren voor deze optelsom? Vergeet de program counter niet en beargumenteer je
antwoord.
Waarde(2) van adres A vanuit het interne geheugen naar rekenregister 1 laden.
Waarde(2) van adres B vanuit het interne geheugen naar rekenregister 2 laden.
Optellen en in rekenregister 3 plaatsen
Opslaan naar adres C
Per instructie moet de processor:
De instructie van de geheugenplaats ophalen, in het instructieregister plaatsen, de
instructie decoderen, de instructie uitvoeren en de programcounter verhogen. Dit zijn
4(5) stappen per instructie.
4*4(5)=16(20) stappen
2. Zijn alle segmenten even groot op een schijf?
Nee, aangezien de taartpunten/sectoren recht worden afgesneden worden segmenten
kleiner naarmate ze in een hogere track liggen
3. Hoeveel geheugen kun je adresseren met 16 bits adressen?
2^16 bits
4. Wat is een niet-externe harde schijf?
Dit zou betekenen dat de harde schijf op dezelfde chip als de processor moet zitten,
hetgeen nooit het geval is. Niet-externe harde schijven bestaan niet.
5. teken het Von Neumann principe bij een dual core processor.
6. Ubuntu is een Linux distributie. Omdat Linux open source is, heeft men vele distributies
kunnen maken. Voor ieder wat wils. Ubuntu is een gebruiksvriendelijke versie die ook voor
personal computers erg geschikt is. Het uiterlijk is voornamelijk gebaseerd op GNOME.
Welke laag gaat het hier om?
Beheertaken voor de gebruikers
7. 2 4-poort switches worden met elkaar verbonden dmv een utp kabel
De andere poorten worden gevuld met computers. Wat voor netwerkvorm krijg je?
Gekoppeld sternetwerk(combinatienetwerk?)
8. Wat is het voordeel van een switch t.o.v. een hub?
Intelligentie in verbinden
Download