oefening 7: nog een paar fouten om te oefenen

advertisement
Wat zit er in de computer ? (spatie weg)
Systeemunit
De systeemunit is het belangrijkste dxeel (deel) van de computere
(computer). Jierin (hierin) bivendt (bevindt) zich het 'brien' (brein). Alees
(alles) wordt aangesltoen (aangesloten) op de systeemunit. De achterkant
heeft aansluiteingen (aansluitingen) voor lle (alle) externe onderdelen,
zoals de muis, de pronter (printer), de modem, ...
Moederbord
Dit is de grootste printplaat in uw coputer (computer). Alle interne
onderdelen zitten op het moederbord of zijn er op aangesloten. Het heeft
een gedeelte met geleuven (gleuven) waarin uitbreidingskaarten kunnen
gestoken worden. Dit zijn extra printplaten weerdoor (waardoor) uw
computer nog meer kan.
Processor
De processor is het echte brien (brein) van de computer. Het is het
belangrijkste inderddel (onderdeel) van het moederbird (moederbord). Het
verwerkt en begrijpt de instructies die vea (via) de softwqare (software)
woren (worden) gegeven en voert de instructies uit. Processors kunnen
vercheidene (verscheidene) miljeinen (miljoenen) instructies per seconde
verwerken. De meeste processors in computerers (computers) zijn Intel
Pentiums.
Harde schijf
De computer heeft een plke (plek) nodig waar informatie die langere tijd
beqard (bewaard) moet worden, kan worden opgeslagen. De harde schifj
(schijf) heeft een enorme ruimte voor het wewaren (bewaren) vna (van)
programma's (software dus) en documenen (documenten). Als de comuter
(computer) wotdt (wordt) afgesloten blijft dez (deze) informatie bewaard. De
schijf zit in een metalen kanst (kast).
Geheugen
Iedrer (iedere) compuiter (computer) gebruikt geheugen. Dat zijn seciale
(speciale) schips (chips) op mmhet (het) moederbrod (moederbord).
Hiermee kan men de processor supersnelle berekeningen laten maken. Als
je een programma stat (start) of een brief op ent (opent), wordt dez (deze)
naar het geheugen gekopieerd waar de proecessor (processor) ehr (er)
heel snel mee kan werken. Hoe meer geheugen uw computer heeft, des te
sneller uw commputer (computer) us (is). Het gehugen (geheugen) wordt
uitgedrukt in RAM.
Grafische kaart
De gra
qische (grafische) kaart, ook wel videokaart genoem (genoemd)
laat op het scherm de afbeelding zien die de processor in het geheugn
(geheugen) gemaakt heft (heeft). Soms is de grrafische (grafische) kaart op
het moederbord gemonteerd, maar meestal us (is) het een aparte
uitbreidingskaart (zie moderbor (moederbord)).
Geluidskaart
Als u g"luit (geluid) wil afspelen op uw computer, stuurt e (de) geluidskaat
(geluidskaart) een signaal vanaf het geheugen naar de luidsprekers. Ook
kan de computer via de luidsprekeres (luidsprekers) muziek afspelen vanaf
een cd in het cd-rom station.
Download