Digitalisering Adaptiviteit De docent

advertisement
We zijn een REKENproeftuin gestart
De Rekenproeftuin VMBO
Kijken onder de motorkap
De vo-sector moet ruimte krijgen én nemen om het onderwijs te
moderniseren, om sneller aan te kunnen sluiten bij ontwikkelingen in
de maatschappij en de individuele behoeften van leerlingen
Dat betekent:
De leerling
Een algoritme:
TIA
Database (mak, gem, moei)
toetsen
Groep 1
Entreetoets
Groep 2
Groep 3
De rekenopgave
De praktijk van toetsen
 Learning analytics
Hoe verder?




Uitwisselen ervaringen
Uitwisselen lesmateriaal
Verder optimaliseren opgaven
Evidentie voor adaptiviteit
Download