40-Tekstsuggestie griepbrief vs 0.3

advertisement
Tekstvoorstel voor toevoeging in griepprik-brief.
Om ervoor te zorgen dat onze patiënten ook ’s avonds en in het weekend de beste zorg krijgen, gaat
onze huisartsenpraktijk via een beveiligd netwerk (LSP) medische gegevens uitwisselen met de
huisartsenpost.
Dit betekent dat als u ’s avonds of in het weekend naar de dokter moet, deze arts uw belangrijkste
medische gegevens bij ons kan opvragen.
Daarnaast is het erg belangrijk dat als medicatie wordt voorgeschreven er rekening gehouden wordt
met welke andere medicijnen u mogelijk gebruikt. Hiervoor is een actueel overzicht van die
medicatie nodig. Uw huisarts en uw apotheek zijn daar beide mede verantwoordelijk voor. Ook
tussen uw apotheek en uw huisarts gaat de uitwisseling van die gegevens via het beveiligd netwerk
plaatsvinden
Dit kan alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.
Wij vragen u om op het bijgaande formulier voor uzelf en eventuele gezinsleden in te vullen of u wel
of geen toestemming geeft, zowel aan uw huisarts als aan uw apotheek, voor het uitwisselen van
belangrijke medische gegevens. Wilt u dit formulier vervolgens ondertekenen en meenemen als u uw
griepprik komt halen? Als u deze vraag in het afgelopen jaar al beantwoord heeft, dan is dit voor u
niet van toepassing. Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld welke gegevens de arts op de huisartsenpost
kan opvragen? Kijk dan op www.vzvz.nl
Document1
4 augustus 2014
Pagina 1 van 1
Download