Mollerlyceum Les 14-3-2014

advertisement
Lesbeschrijving
14-03-2014
Inleiding les
De opdracht is inmiddels opgestart en ik merk aan de leerlingen dat ze er mee uit de voeten kunnen,
echter benaderen ze de opdracht op een zeer schoolse manier waar gebruikelijke, algemene
conventies over kunst de leidraad voeren. Er wordt qua materiaal erg veel gebruik gemaakt van
standaard formaten en materialen (b.v. a4, a3, a2 als formaten en papier en doek als materialen). Dit
vind ik zelf erg zonde en ik wil deze conventie doorbreken. Om dit te bewerkstelligen wil ik door de
inbreng van nieuw materiaal, a.d.v. voorbeelden de perceptie van de leerlingen op dit materiaal
veranderen. Doordat ik de individuele doelen en onderzoeken van de leerlingen centraal stel, zullen
ze hier zelf mee aan de slag moeten tijdens de zelfstandige verwerking.
Instructie
De diverse materialen worden getoond op de instructie tafel waarbij ik bij ieder materiaal een
inleiding geef op vorm/functie/inhoud. De duur van die uitleg hangt samen met de vragen van de
leerling. De koppeling van materiaal naar beeldend maak ik door plaatjes te tonen van kunstenaars
die met de diverse materialen gewerkt hebben, en daardoor kunnen de leerlingen dit als voorbeeld
gebruiken. Ook laat ik bij het gips mijn eigen werk zien, en dit neem ik fysiek mee. Hierdoor is het de
meest tastbare vorm voor leerlingen waarin ze de materialiteit kunnen ervaren. Ook laat ik duidelijk
de koppeling merken met de diverse fases uit de opdracht. Aan het einde van de instructie benadruk
ik wederom het belang van de zelfreflectie en lesbeschrijvingen in het logboek Hierna gaan de
leerlingen zelfstandig aan de slag. .
Zelfstandig werken aan de opdracht
Hierbij mogen de leerlingen zelf materialen uit zoeken waar ze wat mee kunnen. Door de diversiteit
aan materiaal in vorm en inhoud zal er voor veel leerlingen iets bij zitten waar ze wat mee kunnen.
De leerling zal in deze fase van de les dus autonoom keuzes moeten maken over het gebruik van
deze materialen. Hierbij kunnen ze de medestudenten of mij om reflectie vragen.
Wat ik verwacht dat er gebeurt is dat de leerlingen door de kennismaking met diverse materialen de
leerlingen anders gaan kijken naar hun werk. Er openen ineens mogelijkheden die zich nooit eerder
voorgedaan hebben. Misschien maakt niet iedere leerling er direct gebruik van, maar dat is aan hun
zelf de keuze. De intentie is om de theorie direct aan de praktijk te koppelen en ruimte voor dit
experiment te maken.
Lesdoelen:
Beeldende doelen/vaardigheden
- Met open ogen opnieuw naar het materiaal kijken.
- Incorpereren van concept in uitwerking beeld.
- Open staan voor diversiteit in keuzes.
- Presentatie manier koppelen aan materiaal.
- Experimenteren met diverse dragers.
- Leerlingen uit comfortzone halen tot mogelijkheid experiment
- Vergroten beeldende kennis en vaardigheden met betrekking op materiaal.
Pedagogische doelen/vaardigheden
- Eigen keuzes maken en verantwoorden.
- Overleg/discussie met klasgenoten.
- Doorbreken van conventies door prikkeling nieuw materiaal.
- Zelfreflectie.
- Plannen.
Inrichting klaslokaal:
Leerlingen hebben een eigen werkplek die ze voor de les zelf kunnen bepalen. Tijdens de instructie
schuiven de leerlingen aan bij de instructietafel zodat er beter gekeken kan worden naar de
presentatie van de materialen. Deze instructietafel blijft de hele les vol liggen met materialen zodat
er ontdekt en geëxperimenteerd kan worden.
Materiaal meenemen/klaarleggen:
- Stagemap meenemen.
- Flyers tentoonstellingen meenemen
- Printjes maken van voorbeelden
- Materiaaltestjes
- Diverse kunstboeken > fotografie boeken, tentoonstellingscatalogi kw14 + Strip & kunst
- Eigen Dummy’s
- Fototoestel
- Materialen om te experimenteren (lijstje daarvoor staat in agenda).
Afspraken voor de volgende lessen.
- Heldere afspraken maken over het bewaren van materiaal, waar leg ik alles na afloop van de
les weg (in overleg met de leerlingen).
- De leerlingen materiaal laten verzamelen voor experiment. (minimaal 3 materialen die
passen bij het concept)
Download