PowerPoint-presentatie

advertisement
Psychologie
Sociale leertheorie
Inhoud
• Test je zelfkennis
• Verschillende stromingen rondom
leren
Maak de test
• Welke antwoorden hebben jullie
gegeven?
• Wat vinden jullie van elkaars
antwoorden?
• Ben je zeker van je eigen
antwoorden?
Waar heb jij liever een ongeluk?
Het is ‘s-Avonds en je krijgt een ongeluk met je fiets. Je bent over de kop
geslagen en je helpt duidelijk hulp nodig want je been is zichtbaar gebroken.
Je telefoon is kapot en je bent afhankelijk van andere mensen.
‘Op een donkere bosweg,
waar slechts enkele mensen
per uur langskomen.’
‘Op een redelijk drukke weg
in een stad, waar veel
mensen langskomen.’
Maar zeg nou zelf? Geloof je dat jij
‘echt niet’….
• ‘Ik zou iemand die hulp nodig heeft
altijd helpen’
• Filmpje Bystander effect
• ‘Hoe groter het aantal omstanders
dat getuige is van een noodgeval,
hoe kleiner de kans is dat een van
het slachtoffer te hulp komt.’
Verschillende stromingen rondom
leren
• Behaviorisme
• Cognitivisme
• Sociale leertheorie
Weet je nog?
Sociale invloed
‘Het effect dat de woorden,
daden of alleen al de
aanwezigheid van andere
mensen heeft op onze
gedachten, gevoelens, attitudes
of gedrag.’
Sociale beïnvloeding
• Conformisme
– Conformeren aan …
– Doen wat de leider of groep van je vraagt
• Attitudes
– Jouw beleving tegenover bepaalde
gebeurtenissen/ voorwerpen
• Groepsprocessen
– Welke groepsfasen
– Welke groepsrollen
Milgram experiment
• Conformisme aan de ‘leider’ van het
experiment
• Voorspelling door psychologen vooraf
was dat 0,1% volledig zou doen wat
de leider van het experiment vroeg.
• Uiteindelijk deed maar liefst 65%
volledig wat de leider van het
experiment vroeg.
Filmpje Milgram experiment
Brown eyes, blue eyes
•
•
•
•
Jane Elliot
Amerikaans experiment in je ‘70
Onderscheid op kleur ogen
Nederlandse variant bij BNN geweest
Het grote racisme experiment
Standford prison experiment
• Professor Zimbardo
• ‘Er bestaan geen rotte appels, alleen
rotte kisten.’
• Het lucifer effect
Stanford prison experiment
Wat kun je met sociale beïnvloeding?
• Wat kun je met de informatie van
vandaag ten aanzien van je
verpakking en de beïnvloeding van de
consument?
Download