Experiment - Slo-maw

advertisement
Solomon Ash
Grondlegger van de Sociale psychologie 1907-1996
Klasse experiment:




Vraag aan de stoutste en de liefste
leerling van de klas om mee te werken
aan een experiment.
Vraag ze de gang op te gaan.
Ze zullen na enige tijd een voor een
teruggeroepen worden.
Met de overgebleven leerlingen spreekt
de docent het volgende af:


Alle leerlingen gaan aan het werk.
De liefste leerling wordt
teruggeroepen De docent zal de
klas vragen aan het werk te gaan,
maar de leerlingen gaan in rustig
verzet. Kletsen, rommelen in de
tas, vragen of ze naar de wc
mogen etc. De docent zal een
paar keer vragen om stilte. De
liefste leerling zal zich laten
afleiden.
YLV-2008


Dan wordt de klas muisstil en
gaat aan het werk. Het vraagt
vooral veel van de leerlingen die
om de stoutste leerling zitten, zij
moeten het spel meespelen,
anders mislukt het experiment.
Dan wordt de leerling
binnengeroepen. Het is muisstil.
Hij of zij kijkt om zich heen, stelt
vragen, maar is binnen een
minuut aan het werk.
De docent kan met de klas een
weddenschap aangaan dat de
leerlingen zich binnen een minuut
aan de groep aanpassen, die
weddenschap wordt altijd
gewonnen.
Ash experiment
Wat gaan we doen?



5 personen verlaten de klas
De rest van de klas verdeelt zich in
vijf groepen.
Uitleg van de docent aan de vijf
leerlingen op de gang.
Klassiek experiment van Asch
http://www.youtube.com/watch?v=iR
h5qy09nNw
Cijfers



37% sluit zich in alle gevallen aan
bij de mening van de groep
50% gaat na een paar rondes mee
met de groep
25% behoudt eigen mening
Theorie



“Informatie invloed”  mee met
groep, omdat men gelooft dat zij
gelijk hebben.
“Normatieve invloed”  mee met
groep, angst voor afwijzing van de
groep.
Pubers ‘risicogroep’.
Download