informatieavond voor ouders groepen 7

advertisement
Advies voortgezet
onderwijs op de Sint
Barbaraschool
Hoe bepalen wij wat jouw advies wordt?
Jouw Advies
• Hoe komt het advies tot stand?
– NIO -> intelligentie test (-> dia 1-10)
– Cito – toetsen + ervaringen meester(s)/juf(fen)
• Hoe zit dat met die verplichte eindtoets?
• Huiswerktraject
Tijdspad dit schooljaar
• 1 sept: informatieavond ouders
• 15-17 sept: NIO-drempel
• Oktober/november: adviesgesprekken met
kind (15 min.)
• Januari-febr.: HW-project + kijken bij
scholen
• Maart: def. Adviesgesprek + aanmelden bij
school
• April: Cito eindtoets
Wat is de NIO en
wat heb ik eraan?
•De NIO staat voor: Nederlands Intelligentie Onderzoek.
– Het is een intelligentietest die wordt gebruikt om te meten hoe
intelligent jij bent, en wáar jij intelligent in bent.
•Intelligentie heb je vooral gekregen van je ouders. Je kunt het
trainen; je kunt het vergroten, maar je kunt er niet even voor
‘oefenen’.
De uitslag is er voor ons om te kijken of wij jouw advies goed
hebben ingeschat. Het is dus NIET zo, dat als je de test heeeel
goed maakt, je dús ook naar een hoger niveau gaat. Of juist
omgekeerd….
6 onderdelen
• De NIO bestaat uit zes onderdelen:
• Drie onderdelen hebben betrekking op taal:
synoniemen, analogieën en categorieën.
• Drie onderdelen hebben betrekking op rekenkundig
inzicht: getallen, rekenen en uitslagen.
Voorbeelden
Synoniemen – “wat is een ander woord voor:”
Bij dit onderdeel wordt de kennis en de betekenis van woorden onderzocht.
Voorbeeld:
dapper
1. licht
2. koud
3. vrees
4. moedig
5. nieuw
Analogieën – “welke relatie hebben de woorden?”
Dingen die op dezelfde manier een relatie met elkaar hebben.
Voorbeeld:
huizen - stad | bomen 1. takken
2. gras
3. bos
4. weg
5. stam
Categorieën – “Wat is het ene woord van het andere?”
Bij dit onderdeel gaat het om het vinden van
logische relaties tussen begrippen.
De relaties zijn: gelijk, tegengesteld, soort, deel, oorzaak en middel.
Voorbeeld:
regen - nat
1. gelijk
2. tegengesteld
3. soort
4. deel
5. oorzaak
6. middel
Getallen
Deze subtest heeft betrekking op het logisch kunnen toepassen
van rekenregels en rekenbewerkingen op een rij getallen.
Voorbeeld:
Welk getal moet er in deze rij op het laatste getal volgen?
2 4 6 8 10 12 ....
[10 11 12 13 14]
Rekenen
Deze subtest doet een beroep op het snel en vaardig kunnen toepassen
van de vier hoofdbewerkingen van het rekenen
(optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen).
Voorbeeld 1:
Voorbeeld 2:
8 .. 2 = 10
1 .. 3 = 8 .. 2
[x:+-]
[x:+-][x:+-]
Uitslagen
Onderzoekt het vermogen zich driedimensionale figuren
tweedimensionaal te kunnen voorstellen en omgekeerd. Met andere
woorden, het in gedachten kunnen vouwen van een figuur in het platte
vlak tot een object in de ruimte en omgekeerd.
Voorbeeld:
Welke testen worden er naast de NIO nog
meer afgenomen door School en Onderwijs
Service?
De PMT-K
(Prestatie Motivatietest voor Kinderen)
*wat vind je van school?
*Wanneer maak je je huiswerk?
*…
Het drempelonderzoek
(de leervorderingen technisch lezen, begrijpend lezen, spelling
en inzichtelijk rekenen)
Dit zijn dezelfde soort vragen als bij de M7 en E7 toetsen
Hoe komen wij tot
jouw advies?
• De leerkracht kijkt in de les naar je werk- en
leerhouding. Aan welk niveau voldoet dit kind?
• De leerkracht voert overleg met collega’s uit
voorgaande jaren over het niveau van de leerling.
• De leerkracht kijkt naar de resultaten van de CITO
toetsen die wij twee keer per jaar bij iedereen
afnemen.
• De leerkracht kijkt naar de uitslag van de NIO, PMT-K
en het drempelonderzoek.
Uit bovenstaande punten wordt ons advies gevormd
voor de keuze van het soort vervolgonderwijs dat het
beste past bij jou.
Wanneer wordt de NIO
afgenomen?
• Op dinsdag 15 sept en donderdag 17 sept.
Is het SOS op onze school.
• 15-9: ochtend NIO groep 8A
Middag Drempeltoets groep 8B
• 17-9:
Ochtend NIO groep 8B
Middag Drempeltoets groep 8A
Huiswerktraject
Wat is het en waarom?
Waarom een huiswerktraject
– Hoe gaat het kind om met ‘werkdruk’?
• Op tijd inleveren
• Verzorgd inleveren
• Meer doen dan nodig is
– Kan het ‘presteren’ naar het geschatte niveau?
• Beoordeling naar niveau
– Heeft het hulp nodig?
• Onthoudt het zelf de afspraak?
• De stap van groep 8 naar brugklas is op meerdere vlakken ‘anders’
(groot). Huiswerk is één onderdeel hiervan; het vreemde aan
huiswerk maken willen we wat wegnemen hierdoor.
Ervaringen van ouders
• Gemiddeld gaven ouders een: 7.1
– Prima project op weg naar het voorgezet onderwijs.
– Ik vind het een goed leermoment voor de kinderen en heb gezien dat mijn
kind met veel enthousiasme gestart is, dat zakte echter wel weg. ( wat ik
wel verwacht had overigens) en dan is 6 weken lang. Hiermee wil ik niet
zeggen dat het traject verkort moet worden hoor, want zo heeft ze wel goed
ervaren wat het is om steeds huiswerk te hebben.
– Wellicht (nog) meer aandacht voor het plannen en agenderen.
Ik merkte dat mijn kind toch nog de opdrachtformulieren thuis kwijtraakte,
niet goed tevoren had gekeken wat de opdracht behelst en ook geen zicht
had op hoeveelheid tijd een opdracht in beslag zou nemen.
Verder alle lof! Vooral doorgaan met dit project.
– te veel en te moeilijk.
– Ik moet zeggen dat ik het nogal veel vond, twee keer per week een
opdracht inleveren, dit naast de sportclubjes, muziekles en andere
verplichtingen. Ik weet dat de toekomst er ook zo uit ziet op de middelbare
school.
Hoe ziet de periode eruit?
• Jan – feb. (6 à 7 weken)  van Kerst tot
voorjaar
• 2x per week een opdracht inleveren
• Alle opdrachten zijn vanaf dag 1 bekend.
 vooruit werken kan….
• Beoordeling naar verwachte
uitstroomniveau
• Afsluiting met Huiswerkmarkt voor
(groot)ouders.
Zijn er nog vragen?
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards