info het open venster jgr - Het Open Venster

advertisement
INFO HET OPEN VENSTER
JGR.2016-2017
13 oktober 2016 no.4
Het Open Venster
Tarwekamp 3
2592 XG DEN HAAG
T.070-3350959
Email : [email protected]
Contact:
Anita van Schie
MR
[email protected]
[email protected]
Bezoek ook eens onze website:
www.hetopenvensterdenhaag.nl
AGENDA
JARIG – GEFELICITEERD!!!!!
- 13-10-2016 Afname NIO
- 14-10-2016 Corpus Leiden
- 28-10-2016 Ontdek Het Orkest
- 28-10-2016 Workshop NDT project dansen in school.
27 oktober
- 17 t/m 21-10-2016 Herfstvakantie
- 24-10-2016 Start school – vooruitblik komende periode 30 oktober
- 28-10-2016 Humanity game – Pluto & Mercurius
- 28-10-2016 Rondleiding & Workshop NDT, Nederlands
Dans Theater
- 31-10-2016 Schema uitnodiging IHP gesprekken
Kia
Arthur
Julie
03-10-2016 Generation Discover Festival
Een unieke interactieve wetenschappelijke techniekervaring. De leerlingen maakten in de week ervoor een
zoutwaterauto waar ze mee aan de slag gingen op een racebaan. Met het autootje kon je op het festival racen tegen
andere kinderen.
Ter voorbereiding hebben ze op school les gehad over verschillende soorten energie en hoe energieopwekking er in
de toekomst uit zal gaan zien. Heel erg leuk en leerzaam. Op het festival zijn de kinderen zelfstandig op
ontdekkingstocht gegaan in de wereld van de energieopwekking. Van windenergie, tot wrijvingsenergie, van zonneenergie tot waterenergie: alles kwam aan bod. Het was een leerzame en leuke dag.
13-10-2016 Afname NIO
Laura Oosterveer heeft donderdagochtend de NIO afgenomen. Zowel juf Lieke als juf Elsbet was aanwezig bij de
afname. Zodra de resultaten binnen zijn worden er met u afspraken gemaakt, door de leerkracht, om deze te met u
bespreken.
14-10-2016 Anonieme gift Corpus Leiden
Alles is geboekt en dit keer gaat het gewoon door. Vanuit school gaan de kinderen met de tram naar Leiden. Zowel de
trein als het entree en een rondleiding in Corpus wordt betaald door een anonieme gever. Een prachtig uitje voor de
start van de herfstvakantie.
1/2
28-10-2016 Humanity Game
Pluto en Mercurius gaan direct als zij op school komen naar het Humanity House aan de Prinsengracht waar zij in de
huid kruipen van een vluchteling. Via het nieuws en andere kanalen zien zij vooraf aan de game hoe hulporganisaties
slachtoffers in ramp- en conflictgebieden van medische hulp, eten en drinken voorzien.
Tijdens de Humanity Game in het Humanity House zijn de leerlingen in een fictief vluchtelingenkamp. Tijdens het spel
staan de leerlingen voor moeilijke beslissingen, beslissingen waar hulpverleners in hun dagelijkse werk voor staan.
Wat zouden zij doen in het geval van een ramp? Het gaat hier om reële dilemma’s: zorg je voor schoon drinkwater of
voor medicijnen?
In de Humanity Game ervaren de leerlingen dat het bieden van noodhulp verre van eenvoudig is.
Aansluitend reizen zij door naar Het Zuiderstrandtheater voor hun workshop van NDT. Zoals eerder genoemd kan het
voorkomen dat er 2 evenementen op één dag vallen wat echt uniek is maar wel deze dag. Het kan gebeuren dat er
een overlap is evenementen omdat we uitgaan van de mogelijke indelingen in evenementen en de beschikbaarheid
van studio’s in het danstheater.
28-10-2016 NDT – Nederlands Danstheater.
Vanuit een subsidie van Cultuurschakel gaan we dit jaar een deel van een kwartaal aan het werk met het Nederlands
Dans Theater. Ook deze lessen worden verzorgd door professionele dansers en zullen plaatsvinden in onze
benedenruimte.
Een eerste kennismaking met de danswereld zal plaatsvinden op 28 oktober 2016 . We starten dan met een
rondleiding en een workshop als aftrap voor de 4 vrijdagmiddagen die nog op school zullen volgen.
Als afsluiting zal er een presentatie zijn op 25 november 2016 vrijdagmiddag om 14.00 uur. U vindt hierover nogmaals
een herinnering in de Nieuwsbrief. Vanuit dit thema, de danswereld, het leven van een danser, alles wat erbij komt
voordat een uitvoering kan gaan plaatsvinden en het bewegen, zullen de IPC lessen gaan aansluiten.
Op het moment dat uw kind een uitstapje maakt is het belangrijk dat de OV chipkaart meekomt. Bedankt.
IHP1 gesprekken
Op 31 oktober ontvangt u een mail met een uitnodiging voor de IHP (individueel handelingsplan) gesprekken. Deze
zullen plaatsvinden met Irma van Kleef , de Remedial Teacher, en de leerkracht van uw kind. Dit is voor Mercurius op
7 november, voor Pluto op 9 november en voor Jupiter op 10 november. Irma laat zien aan welke doelen zij met de
kinderen heeft gewerkt. En aan welke doelen ze zal gaan werken in de komende periode ( IHP).
Herfstvakantie
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie. Lekker geen wekker maar met elkaar genieten van de laatste zon,
dat hoop ik. We zien elkaar weer op 24 oktober 2016. Goed uitgerust en uitgeslapen.
2/2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards