Beleef NDT met je klas - activiteiten voor primair onderwijs

advertisement
Beleef NDT met je klas - activiteiten voor primair onderwijs
Voor leerlingen van primair onderwijs stellen wij een combinatie van activiteiten samen waarbij
moderne dans en NDT centraal staan, onder de noemer Beleef NDT met je klas. Het doel bij alle
activiteiten is om de leerling in aanraking met de kunstvorm dans te laten komen. Het uitgangspunt
hierbij is: dans niet alleen ervaren door er naar te kijken, erover te praten maar ook door zelf te
bewegen en dans te creëren.
Praktische informatie
Bekijk ons aanbod voor primair onderwijs en neem gerust contact met ons op. In onderling overleg
staan wij open voor nieuwe ideeën of suggesties. Voor meer informatie over onze activiteiten voor het
primair onderwijs kunt u contact opnemen met Pascale Price 070 - 88 00 146 [email protected] of
[email protected]
Danswaaier - Een lessenreeks op school
Rekenen, taal, aardrijkskunde, wat valt er een hoop te leren op school. Af en toe heb je ook een
dansles, daarvan leer je ook een heleboel. Bijvoorbeeld over samenwerken, luisteren naar elkaar,
verschillende talen en culturen. Dat is weer eens iets heel anders dan achter je bureau rekensommen
maken!
Uitgaande van de thema’s ‘Kijk mij dansen’ (onderbouw), ‘Danstalen’ (middenbouw) en
‘Wereldoriëntatie’ (bovenbouw) maken leerlingen met deze lessenreeks kennis met de domeinen; zelf
dansen, creëren, beschouwen en presenteren. De lessenreeks vindt aansluiting bij de leerdoelen uit
het primair onderwijs en de ontwikkelingsstadia van het kind in de verschillende leerjaren/bouwen.
Data / Op aanvraag
Locatie / Op school (er moet een ruime en schone ruimte beschikbaar zijn met tv, dvd- en cdspeler)
Duur / Lessenreeks vanaf minimaal drie lessen, maximaal vijf lessen, op te nemen per bouw of per
leerjaar. De afsluiting is een presentatie.
Geschikt voor / Groep 1 t/m 8, apart traject voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw
Kosten / € 60,- per 60 minuten (bij afname van meer dan drie lessen €55 per les)
NDT 2 Danst - Naar de voorstelling
Je zit op het puntje van je stoel, dan gaan de lichten uit. Het doek gaat open en met ingehouden adem
wacht je af. Vanuit de zaal klinkt er gelach bij het zien van de dansers met hun rariteiten, gejuich
tijdens de grote sprongen en een luide ‘whoe’ als twee dansers elkaar innig omhelzen. En misschien
zien we je zelf ook wel even op het podium. Er zijn twee schoolvoorstellingen voor de groepen 6 en 7
van Haagse basisscholen op 8 oktober 2013 en voorstellingen voor de regio Haaglanden op 17 en 18
maart 2014. Bij de voorstelling hoort een digitaal lespakket, waarmee de leerlingen in de klas kunnen
worden voorbereidt op het bezoek aan het theater. Het is verder mogelijk voor scholen om het bezoek
aan de voorstelling uit te breiden met een rondleiding achter de schermen of een dansworkshop op
school. Kijk voor meer informatie op onze ‘NDT 2 danst’ pagina
Data / 19 en 20 januari 2015 (Den Haag) + 28&29 mei 2015 (regio Haaglanden)
Locatie / Op school of bij het NDT
Duur / Voorstelling 60 minuten, eventueel tot ongeveer 3 uur aan activiteiten rondom de voorstelling.
Geschikt voor / Groep 6 en 7
Kosten / € 3 per leerling
Danswerk - Op bezoek bij NDT
Tijdens een dansvoorstelling staan de dansers in de schijnwerpers. Maar er zijn nog een heleboel
andere mensen die hard werken om een dansvoorstelling op het toneel te zetten. Wie zorgt er
bijvoorbeeld voor dat speciale licht op het toneel? Waar komt die muziek vandaan die in de zaal
klinkt? En hoe komen de dansers aan hun mooie kostuums? Tijdens ‘Danswerk’ ervaren leerlingen
hoeveel concentratie, kracht en lichaamsbewustzijn er nodig is om te kunnen dansen, maar vooral het
plezier dat dansen je kan geven. Daarnaast worden de verschillende beroepen bij een gezelschap
uitgelicht, zoals een choreograaf, kostuumontwerper of lichttechnicus. We bieden de volgende
activiteiten; een dansworkshop in onze studio’s, een rondleiding door ons theater en/of een interview
met een medewerker.
Data / Op aanvraag
Locatie / Bij het NDT
Duur / 2 tot 2,5 uur
Geschikt voor / Groep 5 t/m 8, de activiteit wordt afgestemd op de samenstelling en het niveau van
de groep
Kosten / €90,- per groep voor een totaalpakket (losse rondleiding is €2 per leerling)
NDT op school - Een workshop op school
Voeten van de vloer, hoge sprongen, draai in het rond… De dansworkshop gaat beginnen en
iedereen in de klas doet mee! ‘NDT op school’ is een kennismaking met de discipline dans en
moderne dans bij NDT in het bijzonder. De workshop is geschikt voor alle groepen uit het primair
onderwijs. Leerlingen ervaren dans door er naar te kijken, erover te praten maar ook door zelf te
bewegen en dans te maken. Move in NDT komt langs op school voor een energieke workshop
afgestemd op de leeftijd en het niveau van de groep.
Data / Op aanvraag
Locatie / Op school (er moet een ruime en schone ruimte beschikbaar zijn met tv, dvd- en
cdspeler)
Duur / In overleg
Geschikt voor / Groep 1 t/m 8
Kosten / € 60,- per 60 minuten (bij afname van meer dan drie lessen €55 per les)
Danser in de klas - Een danser op bezoek in de school
Vandaag is een spannende dag, er komt een danser op bezoek in de klas! We gaan zitten in een
kring en de danser beweegt in ons midden. Kijk maar eens hoe lenig ze is en hoe goed ze op één
been kan blijven staan. Misschien mag je zelf ook wel even meedansen… Tijdens het project Danser
in de klas maken leerlingen op een persoonlijke manier kennis met NDT. Voorafgaand aan het bezoek
van de danser krijgen de leerlingen een introductieles door Move in NDT om hen voor te bereiden op
het bezoek. Scholen kunnen er voor kiezen om het project af te sluiten met een dansworkshop voor
de leerlingen op school. Tijdens deze workshop gaan de leerlingen aan de slag met het
bewegingsmateriaal waar de danser ze mee geïntroduceerd heeft en verschillende elementen van
moderne dans.>
Data / In overleg
Locatie / Op school
Duur / 45 minuten tot 1 uur
Geschikt voor / Groep 3 t/m 5
Kosten / €60 voor de introductieles en een danser in de klas/ €90 inclusief workshop
NDT Project - Feestelijke themaweek op school
Er zijn heel veel manieren om een feest te vieren. Op 31 december vieren we Nieuwjaar met heel veel
vuurwerk, als er iemand geboren is eten we beschuit met muisjes en op je verjaardag is er een taart
met kaarsjes. Hoe vier jij eigenlijk het liefste feest?
In samenwerking met NDT kunnen basisscholen een op maat gemaakt dansproject samenstellen,
waarbij we de focus leggen op de thema’s feest en vieren. Het project kan onderdeel uitmaken van
een groter kunstproject, plaatsvinden ter ere van een bijzondere viering zoals een jubileum of gewoon
los op zichzelf staan. Alle klassen van de school kunnen deelnemen, maar het is ook mogelijk om het
project voor een samenstelling van enkele groepen aan te gaan. Gedurende een periode van één tot
twee weken krijgen alle deelnemende klassen minimaal een of maximaal drie themaworkshops van
docenten van Move in. Uiteindelijk werken we toe naar een feestelijke presentatie van ongeveer 30-40
minuten, de hele school en alle ouders zijn uitgenodigd!
Data / Op aanvraag
Locatie / Op school
Duur / Periode van één tot twee weken, één tot drie themaworkshops per klas
Geschikt voor / Groep 1 t/m 8
Meesters en Juffen op bezoek - dagdeel voor docenten
Wij nodigen alle meesters en juffen uit bij ons in het theater! Tijdens het bezoek maakt het
leerkrachtenteam kennis met moderne dans. We gaan in op de belevingswereld van het kind in relatie
tot dans, hun kijkgedrag, en de manier waarop docenten danseducatie binnen de klas een plek
kunnen geven. Het bezoek kan tevens dienen ter voorbereiding op het afnemen van één of meerdere
educatieactiviteiten voor primair onderwijs. Docenten(teams) kunnen zich inschrijven voor één van de
twee dagen in het seizoen.
Data / woensdag 1 oktober 2014, woensdag 8 april 2015
Locatie / Bij het NDT
Duur / middag en eventueel avondprogramma
Geschikt voor / Meesters en juffen
NDT Samen - Partnerscholen
Met onze partnerscholen creëren we gezamenlijk een veilige ruimte om te kunnen experimenteren en
nieuw educatief aanbod te ontwikkelen. Mocht je als school geïnteresseerd zijn om partnerschool te
worden van Nederlands Dans Theater dan kun je contact met ons opnemen.
‘Danswaaier’, ‘Danswerk’, ‘NDT 2 danst’ en ‘NDT Samen’ zijn ook geschikt voor speciaal onderwijs
Beleef NDT met je klas wordt mede mogelijk gemaakt door: Fonds 1818 en VSBfonds
Download