PMTK, de NIO toets en het drempelonderzoek

advertisement
Op 22 en 23 september heeft groep 8 de NIO, het drempelonderzoek en de
PMTK gedaan. Aan de hand hiervan volgt een advies dat de kinderen in
november horen.
Spannende dagen, hoe de kinderen het vonden staat hieronder.
PMTK, de NIO toets en het drempelonderzoek – Tirsa
Ik begin met het laatste onderdeel de PMTK. Dat staat voor prestatie motivatie toets voor
kinderen. Je moest allerlei vragen beantwoorden over jezelf ik vond het nogal lastig
omdat je heel goed na moest denken welk antwoord het beste bij je pasten.
Hier een voorbeeld:
Ik vind boodschappen doen voor iemand…
Altijd fijn
Nooit fijn
Ik ben zenuwachtig voor een toets…
Altijd
Nooit
Snap je dan wat ik bedoel met lastig ? We hadden 84 vragen te beantwoorden. We hadden
Met de PMTK toets een hele middag de tijd. Het was erg leuk en de tijd van deze toets ging
erg snel.
DE NIO TOETS
De NIO toets begon gelijk om 8:30 groep zeven zat in de bieb dus de klas was lekker rustig.
Toen ik binnen kwam stond er een mevrouw die de toetsen afnam. Hester was haar naam.
Ze was heel erg aardig. We begonnen met rekenen.
Hier een makkelijke voorbeeld opgave
Wat komt er na?
0-2-4-6-8-10-……
11, 20 of 12?
je begrijpt natuurlijk dat deze som best wel makkelijk is. We hadden hele moeilijke
sommen waar je logisch bij na moet denken. Bij het onderdeel rekenen waren er niet
alleen dit soort sommen. Ik vond deze toets best lastig maar wel leuk.
NIO SPELLING WAS NIET ZO LASTIG VOND IK . WE GINGEN KIJKEN WELK WOORD ER NIET IN HET
RIJTJE THUIS HOORT OF WELK WOORD ER IN DE ZIN PAST. DEZE TOETS DUURDE NIET ZO LANG
MAAR IK VOND HEM WEL LEUK. JE HAD OOK EEN WOORD EN DAN MOEST JE AANKRUISEN WAT
HET WOORD WAS EEN OORZAAK OF EEN WERKWOORD EN NOG EEN PAAR WOORDEN.
NIO begrijpend lezen
Begrijpend lezen vond ik heel erg leuk. Het was niet zo moeilijk en van de teksten leerden
je veel. Je begon met de tekst lezen en dan ga je de vragen over de tekst maken . bij elke
toets kreeg je een potlood en een gum. Je mocht niet in het boekje schrijven je kreeg bij
elke toets een los blaadje . Eigenlijk waren alle toetsen heer erg leuk en niet zo moeilijk.
Drempel onderzoek
Bij het drempel onderzoek deden we bijna hetzelfde als de NIO maar dan alleen andere
vragen. We deden rekenen en we gingen in ons hoofd blaadjes vouwen. Het rekenen was
best makkelijk hier nog een voorbeeld.
Wat is het zelfde.
7*70=…
180-40=
200
120
140
Met blaadjes vouwen bedoel ik dat je een gevouwen huisje zag en daarbij moest je de
juiste plattegrond zoeken die niet gevouwen was.
Ik vond dit het makkelijkste onderdeel 
Geschreven door Tirsa.
Door Rachel
De nio was heel leuk maar ook saai, we beginnen met het leuke: Het leuke
was taal, ik moest dingen invullen van wat het beste past erbij en daar ben ik
wel héél goed in! Ik hoop dat ik zo iets vaker krijg want ik vind het ook leuk.
Het stomme: Het rekenen. Je krijgt een som dat heel raar is en dat moet je
invullen met + - x of :, en dat vond ik heel saai.
Het drempelonderzoek was leuk maar ook moeilijk, wel handig dat je een
kladblaadje achterin had. En het begrijpend lezen vond ik ook heel leuk, waar
of niet waar vind ik altijd leuk dus dat is gewoon geweldig vond ik.
Cijfers:
NIO: 6
Drempelonderzoek: 5,3
Groetjes Rachel
De nio/ drempelonderzoek – Fenno
De nio vond ik best wel leuk. Want ik dacht dat het heel moeilijk
was maar ik vond dat het wel mee viel. Het rekenen vond ik best
wel moeilijk daar stonden deelsommen van 2000 ; 48. Dat was
heel moeilijk . Het drempleonderzoek was veel makkelijker dan de
nio vond ik maar het rekenen was wel heel moeilijk en met het
begrijpend lezen ben je heel snel klaar. De PMTK is een blad waar
vragen over jezelf worend gesteld en dat is veel makkelijker dan de
NIO en het drempelonderzoek. Van Fenno
De nio/ drempelonderzoek door Kai
De nio en het drempelonderzoek
De nio ik vond best ik wel leuk. Ik wist al een klein beetje wat er te wachten
stond. Ik vond het rekenen het moeilijkst de anderen opdrachten waren leuk.
Maar er waren ook leuke sommen bij rekenen die echt leuk waren. Spelling
viel echt mee. De nio staat voor Nederlandse intelligentie onderzoek.
DREMPELONDERZOEK: dat waren allemaal toetsen over rekenen, begrijpend
lezen en spelling. Dat ging wel goed. Het drempelonderzoek staat voor
drempelonderzoek.
Dan de PMTK: dat was leuk je kon het niet fout maken dat waren namelijk
persoonlijke vragen. Dat waren leuke vragen. De pmtk staat voor presentatie
motivatie toets voor kinderen.
Door Kai
Download