vakdidactische suggesties voor geschiedenis

advertisement
VAKDIDACTISCHE SUGGESTIES VOOR GESCHIEDENIS
Verschillende gezichtspunten en onderzoeksopdrachten kunnen de problematiek rond deelaspecten
van de globalisering benaderen.
1. Communicatie
2. Casus
3. Thema's
1. COMMUNICATIE IN DE WERELD
1.1 vervoer en transport
- vakoverschrijdend: economische en aardrijkskundige gegevens (aardrijkskunde en economie),
historische evolutie (geschiedenis, klassieke talen), ethische en culturele consequenties (godsdienst,
geschiedenis, maatschappelijke vorming)
- historische evolutie:
vanaf de 15de tot 21 ste eeuw (als doorloper) met aandacht voor de continuïteiten en
discontinuïteiten: van paard en kar, en schip, tot spoor, auto en luchtverkeer (afstanden, technische
mogelijkheden, handelsproducten, economische organisaties .....)
zie - handboeken met uitgewerkte opdrachten (vb. verg. spoorwegnet VS en Rusland in de 19de
eeuw)
- tijdschriften
•
didactisch tijdschriften:
•
Hermes (VVLG), vb. nr 31, 32 e.a
•
Reflector (Averbode), vb. mei 2000 (Bananenoorlog, Coca-Colacrisis)
•
rijk geïllustreerd tijdschrift: Spiegel Historiael, Sdu Uitgevers ([email protected])
enkele voorbeelden
•
•
•
•
•
•
•
juni 2003, Hans Schippers, Terug naar de Zijderoute, China's hernieuwde
belangstelling voor het Midden-Oosten
Themanummer, juli 2002: Europa en de Buitenwereld (o.a. Middeleeuwen,
Mongolen, Moren; cartografie)
Themanummer, juli 2000, Van luchtballon tot satelliet
januari 2003, Clé Lesger, De Amsterdamse handel opmstreeks 1550
oktober 2001, Frans Huijzendveld, Het Duitse rubberavontuur in Oost- Afrika
Themanummer, juli 1999, Geld en geldpolitiek door de eeuwen heen
websites zie voorbeeld in syllabus
enkele algemene websites over globalisering (met dank aan Eva Stael)
http://www.portoalegre2003.org/
De site van het derde Wereld Sociaal Forum in Porto
Alegre.
http://www.nologo.org/
1
Website rond het gekende boek van Naomi Klein
http://www.ikwilniet.org/
Website voor zesdejaars rond actuele thema’s
http://www.globalisering.com
Informatiesite over globalisering, met nieuwsbrief.
Nadeel: sommige links werken niet of heel langzaam.
http://www.milieudefensie.nl/globalisering/
Site die de nadruk legt op het feit dat door de
globalisering van de economie ook de
milieuproblemen globaliseren. Met heel wat uitleg (en
downloads).
http://www.imf.org/
Website Internationaal Muntfonds
www.corpwatch.org
Kritische opvolging van de (wan)praktijken van
multinationals
www.ifg.org
Denktank van academici die een alternatieve
globalisering voorstaan
www.jubilee2000uk.org
Site met diepgravende info over de
schuldenproblematiek
www.worldbank.org
Site van de Wereldbank
www.wto.org
Site van de Wereldhandelsorganisatie
www.wtowatch.org
Kritische analyses van de WTO
www.weforum.org
Site van het jaarlijks gehouden World Economic
Forum
www.attac.org
Attac vecht tegen de negatieve gevolgen van de
globalisering
www.monde-diplomatique.fr
Nieuwssite met speciale aandacht voor mondialisering
www.indymedia.org
Alternatieve pers, zeer nauw gelinkt met de
andersglobalisten
http://www.ipsnews.net/fsm2003/index.shtml Dagelijks nieuws rond Porto Alegre
http://focusweb.org/
Internationaal netwerk van Ngo's over schuldenlast,
financiële speculatie, gevolgen van globalisering
http://www.oneworld.org/
Portaalsite van Internationale Ngo's met hun politieke
campagnes, anti-globaliseringsbeweging, studies,...
http://www.ceedweb.org/iirp/
Alles over de Tobintaks
1. 2 technische vormen van communicatie
1.2.1 evolutie in de telecommunicatie; van telegraaf en telefoon tot fax en internet (analyse van
cijfergegevens)
1. 2.2 gevolgen
economische betekenis
2
media en cultuur
privé-betekenis
1.3 politieke, economische, culturele doeleinden
1.3 1 'Botsende beschavingen' met verschillende visies: zie Reflector, mei 2005, Johan
Vankeersbilck, Drie modellen om conflicthaarden te duiden.
1.3.2 Wereldhandel en de wereldinstellingen (WTO)
o.a. de EU en het standpunt van de EU (via google naar "Europa en de wereldhandel":
europa.eu/com/trade/centre/publications )
1.3.3 Pers en wereldnieuws
1.3.4 Toerisme (zie 1.4)
1. 4 Van ontdekkingsreizen tot toerisme
1. 4.1 Reiservaringen en -verhalen van de 16de eeuw tot nu
voorbeelden van website: http//agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Voyage (o.a. literaire en filosofische
essays)
didactisch uitgewerkt: Vakoverschrijdend werken vanuit reisverhalen voor de 2de en 3de graad
Averbode
1.4.2 Toerisme als economische activiteit en consumptie, gevolgen op cultuur en milieu
zie syllabus
o.a. het ecotoerisme (standpunt van de UNO)
Discussie:
toerisme: bedreiging voor de culturele diversiteit?
toerisme: sleutel tot meer begrip en communicatie?
1.4.3 media en virtueel reizen .....
1.5 Graad van communicatieve globalisering (vanuit de eigen omgeving) onderzoeken (media,
onderwijs en opvoeding, ... )
2. CASUS: een land bestuderen, aan de hand van de global index van Foreign Policy Office
•
•
•
•
3
bevolking en de graad van rechtstreeks contact met de wereld, reizen, communicatie
economische verbondenheden: groei (en sociale gevolgen)
politieke engagementen (rol in de UNO): global index 1
technologische integratie: internetgebruikers
Het voorbeeld kan aansluiten bij de actualiteit (vb. China en de textieloorlog)
3. THEMA'S
- sociale toestand van een land en het verband leggen met
•
•
•
•
•
•
de aardrijkskundige ligging, mogelijkheden en moeilijkheden
de economie en relatie tot de wereld en wereldorganisaties
de politieke toestand en de relaties tot andere landen
de historische achtergrond
de culturele achtergrond (godsdienst, ...)
.....
- migraties
•
•
•
- .....
4
migratie door de eeuwen heen (doorloper); vergelijkingen in aantallen, redenen en
oorzaken, gevolgen
vergelijkingen met hedenaagse migratiestromen
.....
Download