De Geo - Globalisering

advertisement
DE GEO - GLOBALISERING
AARDRIJKSKUNDE VOOR DE 2 E FASE VWO 5 EN VWO 6.
SAMENVATTING
H.1 DE WERELD: SYSTEEM VAN
LANDEN EN RELATIES
1.3 Geen ‘wereldsysteem’ zonder vervoer
Relatieve afstanden en tijd
• Sterke toename ruimtelijke interacties
• Gevolg: het wereldomvattende netwerk van
economische, politieke en culturele relaties
werd steeds complexer.
• Dit heet globalisering/mondialisering.
GLOBALISERING
• Globalisering = proces waarbij de ruimtelijke samenhang
tussen bedrijven en in stellingen over de wereld toeneemt
en landsgrenzen vervagen.
• Absolute afstand (in km/ mijlen) is onveranderlijk, maar de
relatieve afstand (in tijd, kosten, moeite) wordt verkleind
door gebruik van nieuwe technologieën.
• Absolute ligging van een plaats bijv. t.o.v. een berg of
m.b.v. geografische breedte- en lengtegraden
• Relatieve ligging = de bereikbaarheid t.o.v. een andere
plaats. Dit wordt sterk beïnvloed door de infrastructuur.
• Infrastructuur = alles wat nodig is om mensen, goederen
en informatie door te geven.
TRANSPORTTECHNOLOGIE EN RELATIEVE
AFSTAND
• Tijd-ruimtecompressie = het proces van de
afnemende relatieve afstand.
bv. zeilboot  vliegtuig
postduif  mobieltje
NETWERK
• Een transport- of vervoersnetwerk binnen het
wereldsysteem is opgebouwd uit
knooppunten (= hub) en verbindingen
(= spokes) (zie fig.1.15)
• De hub doet zich voor op verschillende
niveaus. bv. HHW, Alkmaar, Amsterdam
• Amsterdam Schiphol = mainport
(internationale hub)
• Maken van deze paragraaf opdrachten 32, 33, 36
Download