wereld in beeld

advertisement
WERELD IN BEELD.be
web-tv-reportages over onze globaliserende wereld
Inleiding
Van het belang van het fenomeen globalisering hoef ik jullie niet meteen te overtuigen, uw
aanwezigheid bewijst dat.
Of het nu gaat om soms heel snelle transities en zelfs schokken in onze economie, om
steeds meer werkende mensen die zich in concurrentie bevinden met mensen in OostEuropa, Oost-Azië of India, om ons voedsel dat van overal komt en vele boeren te weinig
oplevert om van te kunnen leven, om Afrikanen die hun velden opgeven en verkiezen de
gevaarlijke boottocht naar Europa te ondernemen, om de inkomensverdeling die in vrijwel de
hele wereld ongelijker wordt, om het gemak waarmee we mensen contacteren op de verste
plekken of het nieuws dat ons bereikt uit de meest diverse hoeken van de aarde, telkens
speelt het fenomeen globalisering een cruciale rol.
Maar we leven in een merkwaardige wereld. Terwijl onze economieën en samenlevingen op
vele domeinen steeds meer verweven raken met en afhankelijker worden van wat elders
gebeurt, berichten de massamedia steeds minder over het buitenland en steeds meer over
onze directe omgeving.
Hoe vertellen we dan best het verhaal van globalisering aan de nieuwe generaties? Eén
boeiende mogelijkheid is om de kracht van het beeld te gebruiken om te informeren over
onze globaliserende wereld, over haar problemen en de uitdagingen die ons wachten. Dat is,
in een notendop, de ambitie van Wereld in Beeld, een project dat zich in de eerste plaats
richt tot leerlingen en leraars van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.
Ontstaan van Wereld in Beeld
Het idee voor Wereld in Beeld is ontstaan in Houffalize op de bijeenkomsten van de
schooldirecties van Oost-Vlaanderen. Twee jaar na elkaar mocht ik daarheen om toe te
lichten wat onze wereld overkomt. En de mensen van de begeleidingsdienst van Gent waren
al evenzeer op zoek naar hoe best omgaan met dat niet altijd zo grijpbare fenomeen
globalisering. We vonden elkaar en het idee rijpte om onze sterkste kanten samen te leggen,
de kennis en de pedagogische kwaliteiten van de begeleiders en de stielkennis van een tvmaker die al vele jaren globalisering begrijpelijk en vooral zichtbaar wil maken.
Op basis van het filmmateriaal dat ik de jongste jaren kon verzamelen kwamen we tot het
voorstel om een reeks van web-tv-reportages te maken, elke reportage met een duur van vijf
tot maximaal tien minuten.
Zo groeit stilaan Wereld in Beeld tot een educatieve web-tv-reportagereeks waarin die korte
videofragmenten verschillende aspecten van globalisering belichten. De reportages sluiten
aan bij enkele specifieke eindtermen van de vermelde vakken en bij vakoverschrijdende
eindtermen. En vooral, ze krijgen het leerrijke gezelschap van pedagogisch materiaal. Dat
wordt voor diverse vakken – voorlopig Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis, Godsdienst
en Klassieke Talen - en ook vakoverschrijdend geserveerd door de pedagogische
begeleiders. Voor aardrijkskunde Leen Van Hecke, voor economie Katrien Van Daele , voor
geschiedenis Agnes Claeys, voor godsdienst Peter Malfliet en voor klassieke talen Geert
Kentane.
De reportages kunnen gebruikt worden als instap voor een thema in deze vakken of voor
een vakoverschrijdend project (bv. de vrije ruimte in aso) of ter illustratie bij een hoofdstuk
rond globalisering.
1
Op dit ogenblik is Wereld in Beeld een open samenwerking van de Diocesane Pedagogische
Begeleidingsdienst van het Bisdom Gent en Global Society vzw, met de financiële steun van
Kleur Bekennen.
Structuur van de website Wereld in Beeld
Het aanbod van Wereld in Beeld is te vinden op de website www.wereldinbeeld.be of
www.globalisering.org.
Er zijn op deze website twee hoofdwegen die leiden tot resultaat, namelijk de thuispagina
met daarop alle reportages en de vakpagina’s die te bereiken zijn via de navigatiebalk in de
rechterkolom bovenaan.
De hoofdpagina bevat het volledige en genummerde aanbod van web-tv-reportages, op dit
ogenblik van 1 t/m 8, van Ons voedsel redden. Boer tegen landbouwindustrie over o.a.
Internationale arbeidsverdeling. Het leven in Chinese fabrieken tot Migratie. Waar is de mens
thuis. Voor elk van de reportages kun je doorklikken naar een reportagepagina. Daar kan je
de reportage starten en bekijken. Op die pagina vind je vooral ook voor diverse vakken het
aanbod van didactisch materiaal dat specifiek bij die reportage hoort en waarmee kan
gewerkt worden rond globalisering. En verder is er soms nog ander interessant materiaal te
vinden, bv. een artikel, een DVD enzovoort.
…
Via de navigatie in de rechterkolom krijg je makkelijk toegang tot het aanbod voor alle
vakken afzonderlijk, tot de vakpagina’s. Al het didactisch materiaal is namelijk voor elk vak
gebundeld op één vakpagina. En ook ‘vakoverschrijdend’ beschikt over een eigen direct
aanklikbare pagina. Daar is bv. ook een PDF document te vinden met de vakoverschrijdende
eindtermen.
Er is voor gekozen om alle documenten, zo éénvormig mogelijk, in PDF te zetten. Wanneer
er gedrukt of geprint moet worden bereik je er alvast een toonbaar resultaat mee.
Via de rechterkolom is nog meer nuttige informatie te vinden, o.a. te vinden op de zustersite
www.pala.be, een initiatief van Global Society. Zo is er een link naar een woordenboek
globalisering in opbouw, naar een pagina met nuttige weblinks en naar korte berichten uit de
wijde wereld die bijna dagelijks binnenlopen (en waarvan de meest recente steeds aan te
klikken zijn in de linkerkolom). Wie het spoor kwijt zou raken kan altijd meteen terug naar de
hoofdpagina van Wereld in Beeld via de navigatiebalk in de linkerkolom, klik bovenaan op
home.
Ook de weg naar de website van Kleur Bekennen, interessant voor de educatieve databank,
is via een weblink in de rechterkolom makkelijk te vinden.
DVD Wereld in Beeld
Er was ook de uitdaging om de reportages in goed formaat aan te bieden om af te spelen op
groot scherm (via laptop en beamer). Daarom is gekozen om de acht reportages die we nu
hebben allemaal op één DVD te zetten en die aan te bieden voor de prijs van 10 euro plus
portkosten. Zo bieden we meteen de hoogste uitzendkwaliteit en een groot gebruiksgemak.
Dirk Barrez
2
Download