Dia 1

advertisement
Hoofdstuk 2
Globalisering
Paragraaf 1 t/m 4
inhoud
• Op de grens (par. 1)
• Globalisering: economisch bekeken (par. 2)
• Globalisering: politiek bekeken (par. 3)
• Globalisering: cultureel bekeken (par. 4)
Globalisering in Chengdu, China. Dimensie?
Globlisering op de grens
Tortilla Curtain
Op de grens
Barrière
Push
Pull
Om welke dimensies van globalisering gaat het?
Migratie
Maquiladora
REIS
Globalisering: economisch
Oorzaken:
• Liberalisering
wereldhandel
• Opkomst MNO’s
Gesteund door: snelle
opkomst transport- en
informatietechnologie
Waarom profiteert de haven van Rotterdam
van de economische globalisering?
Wereldreis van een spijkerbroek
4
7
6
3
1
2
5
Globalisering is het proces waarbij de verwevenheid tussen
gebieden toeneemt o.a. door opdeling productieketen
Globalisering: economisch
? Productie
? Handel
Hoe blijkt de economische globalisering uit dit figuur ?
Hoe blijkt globalisering uit dit beeld?
Globalisering zorgt voor eenwording
maar ook voor verbrokkeling
Eenwording
Verbrokkeling
• Productieprocessen op
elkaar afgestemd
• Sommige delen doen mee;
andere nauwelijks
• Gebieden economisch met
elkaar verbonden
Afhankelijkheid
Verbrokkeling op nationaal niveau
Tegenstelling:
a. Oostkust <>
binnenland
b. Stad <>
platteland
Hoe noemen we dit verschijnsel?
Globalisering in de politiek
Nationale staat verliest invloed door:
• opkomst supranationale organisaties
• opkomst NGO’s
• lokalisering
Geef van elke oorzaak een voorbeeld.
Op weg naar een wereldregering?
Nee:
wel meer blokvorming
groei regionaal bewustzijn
Komt een Irakees bij
ijscoman Bush..
“Heb je ook andere smaken?”
Blokvorming in Europa
Samenwerken?
Uitbreiding
Graag
Fuseren?
Nee,
dank je!
?
Globalisering: cultureel bekeken
Leidt tot:
• Heterogenisering > ontstaan transnationale gemeenschappen
• Homogenisering > cultuurgrenzen vervagen
Wat veroorzaakt culturele globalisering?
Diffusie door :
internationale migratie
toerisme
moderne communicatie
Engels als lingua franca.
Inlandse talen bedreigd!
Turkije: in 2006 25 miljoen toeristen!
Hoe blijkt culturele globalisering uit dit beeld?
A
M
E
R
I
K
A
N
I
S
E
R
I
N
G
Spuugles in Beijing
“Vely good!!”
Is dit een voorbeeld
van cultuurverandering door
globalisering?
Zijn we op weg naar en wereldcultuur?
Nee want:
•
•
•
•
Culturele identiteit moeilijk te veranderen
Vaak nemen alleen de rijkeren westerse cultuurelementen over
Niet-westerse culturen beïnvloeden ook de westerse cultuur
Culturen integreren vreemde elementen in hun cultuur.
Download