Werkprogramma 2011-2012

advertisement
Feiten en mythes over economische
globalisering
En wat moet de vakbeweging er mee?
FNV kenniscollege 8 januari 2016
Robert Went (WRR)
@went1955
Outline presentatie
• Vier feiten over globalisering
• Vier mythes over globalisering
• Hoe als vakbeweging omgaan met globalisering?
Vier suggesties
Vier feiten over globalisering
Feit 1
Financialisering: financiële sector veelvoud van
wereldeconomie
Feit 2
Wereldhandel enorm gegroeid, maar zet
die trend door?
Feit 3
Productie steeds meer in ketens: Wat telt
is wat je doet
(zie voor meer hierover www.rtlz.nl/economievanovermorgen)
Feit 4
Ongelijkheid tussen landen kleiner, binnen
landen groter
(zie voor meer Hoe ongelijk is Nederland? op www.wrr.nl)
Vier mythes over globalisering
Mythe 1
De wereld is plat, verschillen tussen
landen verdwijnen
Mythe 2
Nationale staten zijn (bijna) machteloos - hoewel...
… Organisatie verzorgingsstaat
... Omvang overheid
... Industrie- en handelspolitiek
... Fiscale tarieven en herverdeling
(zie voor meer Hoe ongelijk is Nederland? Van Kremer, Bovens, Schrijvers en Went op www.wrr.nl)
Mythe 3
Technologie drijft globalisering, en technologie
overkomt je (zoals het weer)
Mythe 4
We moeten meer exporteren, daarmee
verdienen we ons geld
Hoe als vakbeweging omgaan met globalisering:
vier suggesties
Suggestie 1
Bepaal wat je wil met het trilemma van de
wereldeconomie
(zie voor meer “Hoeveel globalisering verdraagt de mens?” van Hella Hueck en Robert Went op www.RTLZ.nl)
Suggestie 2
Meer aandacht voor binnenlandse markt
(ook i.v.m. ongelijkheid)
Suggestie 3
Ga aan de gang voor een ‘inclusieve robotagenda’
(zie voor meer “Wij en de robots” van Hella Hueck en Robert Went op www.RTLZ.nl)
Suggestie 4
Staar je niet blind op groei en bbp
(zie voor meer “Wij eisen geluk” van Hella Hueck en Robert Went op www.RTLZ.nl)
Dank voor uw aandacht
www.robertwent.nl
@went1955
Download