Zorgpad stervensfase

advertisement
Zorgpad stervensfase
Jolanda verschuur, palliatief
verpleegkundige tanteLouise-Vivensis,
transmuraal palliatief verpleegkundige
netwerk palliatieve zorg Roosendaal/Bergen
op Zoom/ Tholen
20 januari 2010
programma







Voorstellen
Doel zorgpad
Wat is het zorgpad
Werkwijze zorgpad
Registratie
Implementatie zorgpad
En nu aan de slag!!!!!!!!
Oorsprong zorgpad
stervensfase
Liverpool Care Pathway for the dying patient
(LPC)
 Ontwikkeld in Marie Curie Hospice en Royal
Liverpool Hospital
2001
vertaalde versie geintrodudeerd op de
palliatieve unit van Eramus MC
 Allereerst bedoeld om ‘Best Practice’van zorg
in stervensfase over te brengen van hospice
naar ziekenhuis.
Het doel


Optimale kwaliteit van zorg voor stervenden
en hun naasten
Optimale kwaliteit van leven in stervensfase
Wat is het zorgpad
stervensfase
Een patientendossier, een checklist en een
evaluatie-instrument in een.
Drie versies:
 Ziekenhuis
 Verpleeghuisversie
 thuiszorgversie
Effecten zorgpad






Markering stervensfase
Verbetering informatievoorziening patiënt en
naasten
Verbetering multidisciplinaire communicatie
en documentatie
Verbetering symptoomcontrole
Ervaren nabestaanden minder rouw
Evaluatie d.m.v zorgpad is makkelijker uit te
voeren
Conclussie
Het zorgpad stervensfase bevordert de
kwaliteit van zorg van leven in de
laatste stervensfase
Werkwijze zorgpad
Het zorgpad is opgebouwd uit drie delen:
 Deel 1
Beoordeling van de situatie bij aanvang van
de stervensfase
 Deel 2
Stervensproces, observatie
patientengebonden problemen
 Deel 3
Zorg na overlijden
registratie




Noteer A (anders) als tussen twee registratie tijdstippen in een
actie was om het betreffende doel te bereiken; deze actie
vermelden in het verpleegdossier.
Noteer B (bereikt) als in de gehele periode tussen twee
registratietijdstippen in het betreffende doel werd bereikt zonder
dat daar acties voor nodig waren
Noteer op de laatste pagina de situatie/toestand vanaf de laatste
registratie tot aan het overlijden.
Elke zorgverlener, die het zorgpad stervensfase aanvult, noteert
hieronder eenmalig bij eerste contact zijn gegevens.
Start zorgpad
Arts en verpleegkundige/verzorgende beslissen
over start zorgpad, bij wie naar oordeel en
verwachting van betrokken zorgverleners de
stervensfase is ingegaan.
 Belangrijk markeringspunt voor patiënt en
familie verpleging en arts.
Deel 1 – vastleggen situatie
Deel 1 – vastleggen situatie
Doel 5 Ziekte-inzicht patiënt en naasten
Patiënt: diagnose bekend
Patiënt: bewust van sterven
Naaste(n): diagnose bekend
Naasten(n): bewust van sterven
X ja
X ja
X ja
X ja
anders
 anders
 anders
 anders
patiënt:
X ja
naaste(n): X ja
anders
anders
Doel 6
Religieuze behoeften zijn bepaald met
Voorbeeld: ziekenzalving
Deel 2 – 4 uurs registratie voorbeeld
Deel 2 – evaluatie ‘anders’
Deel 3 zorg na overlijden
Zorg na overlijden
Doel 1
Procedures volgend op het overlijden zijn
besproken en/of uitgevoerd
Doel 6
Er is contact opgenomen met overige
zorgverleners
Voordelen
Toepasbaar bij alle terminale patienten
Markeringspunt geeft duidelijkheid
Snel overzicht voor arts en verpleegkundige
Goed hulpmiddel bij de observatie van problemen
Bevordert pro-actief werken
Bevordert communicatie
Maakt professionele houding
Geeft verzorging zelfvertrouwen
Is makkelijk en snel in te vullen.
Nadelen
Medewerkers die er niet vaak mee werken
hebben problemen
Zien op tegen het extra papierwerk
Missen de schriftelijke rapportage
Scholing is noodzakelijk
Implementatie zorgpad



Ondersteuning door netwerkorganisaties
palliatieve zorg en IKC (IKZ,IKR) in de regio
Begeleiding bij implementatie
Voorbereiding;draagvlak creëren,
projectgroep samenstellen, projectleider
aanstellen
Medewerkers op afdeling als
eindverantwoordelijke aanstellen.
Casus
Meneer de Vries 68 jaar longtumor met
uitzaaingen. Laatste dagen ligt de heer de
hele dag op bed, eet niet meer drinkt kleine
beetjes water.
Tijdens de ochtendzorg om 11.00 uur geeft de
heer pijn aan en is de heer kortademig.
Vul de delen 1 en 2 in en kijk naar deel drie.
Meer informatie?
Contact met Netwerken palliatieve zorg
IKZ/IKR
www.zorgpadstervensfase.nl
[email protected]
06 426 92 170
www.netwerkpalliatievezorg.nl/roosendaalbergenopzo
omtholen/
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards