Disclaimer - P

advertisement
Disclaimer
Wij verzoeken u onderstaande informatie en voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door www.payrollbureau.nl te raadplegen,
stemt u automatisch in met deze voorwaarden.
De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting
worden gewijzigd.
De pagina en overige inhoud van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom
van P-services payrolling. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of
opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van P-services payrolling. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.
Sommige delen van onze website bevatten beelden die onder het auteursrecht van de relaties van P-services payrolling
vallen.
Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van P-services payrolling van toepassing op alle merken die op onze
website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo's van P-services payrolling. Het gebruik van deze
merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van P-services payrolling.
P-services payrolling wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of
gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door
de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn
gekoppeld.
Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.
Download