Top margin 1

advertisement
EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT
Commissie wil EU-ondernemingen beschermen
tegen zwendel en oneerlijke praktijken
Brussel, 21 oktober 2011 – Kleine ondernemingen in heel Europa lijden schade
door handelaren zonder scrupules die gebruik maken van oneerlijke praktijken,
zoals misleidende reclame. De fraudeurs verbergen zich achter nationale grenzen
en maken misbruik van de kwetsbaarheid van ondernemingen – en dan vooral de
kleine ondernemingen – die in andere EU-landen zaken doen. Ook beoefenaars
van vrije beroepen – zoals dokters of advocaten – en maatschappelijke
organisaties kunnen het slachtoffer worden. Om hen beter te beschermen, start de
Europese Commissie een publieke raadpleging om bij ondernemingen en andere
slachtoffers informatie in te winnen over de aard en de omvang van de oneerlijke
praktijken, waaronder onlinezwendel. Na de raadpleging zal de Commissie nagaan
hoe handelaren zonder scrupules die gebruik maken van de leemten in de
regelgeving, het best kunnen worden gestopt, en legitieme handelaars werkelijke
bescherming kunnen krijgen.
"Kleine ondernemingen zijn de ruggengraat van de Europese economie en zij
kunnen het zich niet permitteren geld kwijt te raken aan zwendelaars," aldus
vicevoorzitter Reding, de EU-commissaris voor justitie. "Wij moeten voor heel
Europa waterdichte en doeltreffende regels hebben om oneerlijke praktijken aan te
pakken en ervoor te zorgen dat de schuldigen zich niet achter nationale grenzen
kunnen verbergen."
Elke dag worden ondernemingen, beoefenaars van vrije beroepen en
maatschappelijke organisaties in de EU het slachtoffer van oneerlijke praktijken.
Het kan gaan van het weglaten van belangrijke informatie of het geven van valse of
misleidende informatie over de offerte, vooral in de vorm van misleidende reclame,
tot pesterijen, dwang of ongepaste beïnvloeding.
De 23 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in de EU maken 99%
van de EU-ondernemingen uit en zijn bijzonder kwetsbaar voor zwendel. Maar
soms trappen zelfs grote EU-ondernemingen in frauduleuze constructies.
Een klassieker zijn de misleidende bedrijvengidsen. De uitgevers van deze
bedrijvengidsen sturen ondernemingen een formulier, met het verzoek hun
gegevens te updaten, zogezegd gratis. Als het slachtoffer op dat verzoek ingaat,
krijgt hij naderhand te horen dat hij een contract heeft ondertekend en jaarlijks een
aanzienlijk bedrag moet betalen. In een onderzoek van het Europees Parlement
in 2008 was er sprake van 13 000 klachten over bedrijvengidsen, wat waarschijnlijk
niet meer dan het topje van de ijsberg is. Doorgaans werd de ondernemingen om
1 000 euro gevraagd.
Ondernemingen maken vaak zelfs geen melding van de praktijken waarvan zij het
slachtoffer zijn, omdat zij geen tijd hebben of niet weten wie zij daarvoor moeten
contacteren.
IP/11/1224
In de publieke raadpleging van de Commissie zullen gegevens worden verzameld
van personen, ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Na de
raadpleging zal de Commissie in de eerste helft van 2012 verschillende mogelijke
EU-maatregelen voorstellen, waaronder misschien ook wijzigingen van de
wetgeving.
Belanghebbenden kunnen hun standpunten meedelen op:
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/
De publieke raadpleging loopt tot 16 december 2011.
Achtergrond
De EU-wetgeving inzake misleidende en vergelijkende reclame (Richtlijn
2006/114/EG van 12 december 2006) stelt een minimale rechtsnorm inzake
misleidende reclame in de EU vast. Deze richtlijn biedt handelaren bescherming
tegen misleidende reclame. Zij garandeert ook dat in vergelijkende reclame geen
appelen met peren worden vergeleken en dat vergelijkende reclame geen
kleinerende uitlatingen over het merk van andere ondernemingen bevat en geen
verwarring onder handelaren creëert. De huidige EU-wetgeving beschermt echter
alleen consumenten tegen alle vormen van oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn
2005/29/EG van 11 mei 2005) en handelaren niet.
Om handelaren beter te beschermen en de grensoverschrijdende samenwerking
tussen nationale handhavingsautoriteiten te verbeteren, is de Commissie van plan
in de eerste helft van 2012 een mededeling in te dienen. Daarin zal een overzicht
worden gegeven van de wijze waarop de EU-wetgeving inzake misleidende en
vergelijkende reclame in de lidstaten ten uitvoer wordt gelegd, zullen de
probleempunten worden vastgesteld en zullen de opties voor mogelijke herziening
worden bekeken.
Het Europees Parlement heeft al herhaaldelijk het belang van dit onderwerp
onderstreept. Het probleem van de uitgevers van misleidende bedrijvengidsen
kwam reeds aan bod in twee belangrijke resoluties van het Europees Parlement,
namelijk in 2008 en meer recentelijk op 9 juni 2011.
Voor meer informatie
EU-wetgeving inzake misleidende en vergelijkende reclame
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm
Newsroom justitie:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm
Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor justitie:
http://ec.europa.eu/reding
Contact:
Matthew Newman (+32 2 296 24 06)
Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)
2
Download