Het grote vragenblad

advertisement
Stel je voor: een wereld zonder…
HET GROTE VRAGENBLAD
1.
2.
3.
Lees aandachtig de bewering.
Plaats een kruisje bij hetgeen jij ervan denkt.
Duid ook aan of je:
het wist
• moest schatten
• een ‘blinde gok’ deed.
•
1
Alle kinderen uit onze klas krijgen wekelijks zakgeld.
 Dit is juist
Ik
 Dit is niet juist
2
Eenzelfde product kost in alle winkels evenveel!
 Dit is juist
Ik
 Dit is niet juist
3
Alles wat we kopen wordt in ons land gemaakt of
gekweekt!
 Dit is juist
Ik
 Dit is niet juist
4
Zonder reclame zouden heel wat evenementen en
sportmanifestaties niet meer doorgaan!
 Dit is juist
Ik
 Dit is niet juist
5
Reclame wordt alleen gemaakt om ons beter te
informeren over de producten!
 Dit is juist
Ik
 Dit is niet juist
6
De huisgezinnen besteden het meeste geld aan
 voedingsmiddelen
 Huurgeld
 kleding
Ik
7
In België leeft niemand nog in armoede!
 Dit is juist
Ik
 Dit is niet juist
8
Geld heeft altijd bestaan!
 Dit is juist
Ik
 Dit is niet juist
9
Tegenwoordig kan je zonder munten of biljetten
betalen!
 Dit is juist
Ik
 Dit is niet juist
10
Op heel wat producten staat de voedingswaarde
(calorieën) vermeld!
 Dit is juist
Ik
 Dit is niet juist
1
Alle kinderen uit onze klas krijgen wekelijks zakgeld.
 Dit is (waarschijnlijk)niet juist
Leren nadenken over de situatie van anderen
Ik
2
Eenzelfde product kost in alle winkels evenveel!
 Dit is niet juist
Zinvol leren omgaan met geld
Ik
3
Alles wat we kopen wordt in ons land gemaakt of
gekweekt!
 Dit is niet juist
Alles van over de hele wereld treffen we in ons land
aan (handel – vervoer)
Ik
4
Zonder reclame zouden heel wat evenementen en
sportmanifestaties niet meer doorgaan!
 Dit is juist
Even nadenken over de “positieve” bijdrage van
reclame
Ik
5
Reclame wordt alleen gemaakt om ons beter te
informeren over de producten!
 Dit is niet juist
De “echte” bedoeling van reclame bespreekbaar
maken
Ik
6
De huisgezinnen besteden het meeste geld aan
Huurgeld
Bewustworden en nadenken over de besteding van
het “huishoudgeld”
Ik
7
In België leeft niemand nog in armoede!
 Dit is niet juist
De ongelijke verdeling van welvaart in vraag
stellen
Ik
8
Geld heeft altijd bestaan!
 Dit is niet juist
Vanuit de eigen ervaringen een evolutie of
verandering leren vaststellen
Ik
9
Tegenwoordig kan je zonder munten of biljetten
betalen!
 Dit is juist
Eigen ervaringen bewust leren duiden en
interpreteren
Ik
10
Op heel wat producten staat de voedingswaarde
(calorieën) vermeld!
 Dit is juist
Bewust leren omgaan met voeding en
voedingsmiddelen
Ik
Download