Luistertoets

advertisement
Luistertoets
naam: _______________
Vul alle antwoorden van de
toetsvragen in op dit
antwoordenvel.
Print het antwoordenvel uit,
vul het in en lever het, samen
met je logboek, in bij je
docent.
SUCCES!!!
Bekijk de televisiereclame van Coca Cola.
Opdracht 1
Beschrijf de sfeer in deze reclame.
Kies uit de volgende woorden de woorden die het best passen bij de sfeer in deze reclame:
- Vrolijk
- Droevig
- Wild
- Rustig
- Romantisch
- Achtergrondmuziek
- Dansmuziek
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Opdracht 2
Voor welke doelgroep denk jij dat deze reclame bedoeld is?
Kies uit:
- kinderen
- jongeren en jong volwassenen
- ouderen
__________________________________________________________________________
Opdracht 3
Waarom denk jij dat deze sfeer en deze muziek voor deze reclame gekozen zijn?
__________________________________________________________________________
Bekijk de twee reclames van Wie Doet Wat.
Opdracht 4
Vergelijk de muziek en achtergrondgeluiden in de twee reclames. Vul de tabel in.
Wie doet wat 1 - computer
O Wild
O Rustig
O Achtergrondgeluid
O Dansmuziek
O Hard
O Zacht
O Irritant
O Prettig
Wie doet wat 2 - golfclub
O Wild
O Rustig
O Achtergrondgeluid
O Dansmuziek
O Hard
O Zacht
O Irritant
O Prettig
Opdracht 5
De muziek is in beide reclames erg verschillend. Waarom denk je dat daarvoor gekozen is?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Opdracht 6
Vind je dat de muziek goed bij de reclame past? Waarom vind je dat?
Maak deze zinnen af:
Ik vind dat de muziek bij Wie doet wat 1 _______________ bij de reclame past omdat
__________________________________________________________________________
Ik vind dat de muziek bij Wie doet wat 2 _______________ bij de reclame past omdat
__________________________________________________________________________
Opdracht 7
De reclames eindigen beiden met een gesproken tekst "Ja, zo ken ik er nog wel een paar".
De vrouwenstem praat door en haar tekst komt ook in beeld. Wat is de tekst van de twee
zinnen die zij dan zegt?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Opdracht 8
Waarom denk je dat de reclamemakers van deze reclame voor deze reclames steeds
hetzelfde eind hebben gebruikt?
__________________________________________________________________________
Opdracht 9
Wat betekent het woordje "Commercial"?
__________________________________________________________________________
Opdracht 10
A. Wat is een "Jingle"? ________________________________________________________
B. Waarom wordt er soms dezelfde jingle gebruikt, maar dan net een beetje anders?
__________________________________________________________________________
Opdracht 11
Waarom is "Loekie de Leeuw" op de televisie gekomen in 1967?
__________________________________________________________________________
Opdracht 12
Het computerbedrijf "Intel" gebruikt aan het eind van zijn televisie- en radioreclames steeds
hetzelfde geluidje.
Beluister het geluidje van Intel.
A. Vind je het een slim idee om steeds hetzelfde eind te hebben? Leg je antwoord goed uit.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
B. Vind je het geluidje goed gekozen? Leg je antwoord goed uit en geef ook aan wat je zou
veranderen of wat je juist zo goed vindt.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Download