Exploitatiebegroting

advertisement
29/01/14



Intro
Theorie
Kennisvragen maken



Reclamedoel (kennis-gevoel-gedrag)
Pretesting
Posttesting






Het
Het
Het
Het
Het
effectconcept (gebruik)
probleemconcept
associatieconcept (imago of gevoel)
explicatieconcept (eigenschappen)
vergelijkingsconcept
Een concept moet: opvallen, boeien,
overtuigen herrinerd worden en bij de
doelgroep en het product passen.
Advertentieopbouw







Een advertentie kan uit verschillende onderdelen
bestaan, te weten:
Eerst is er een kopzin die de aandacht trekt en de lading
dekt.
Hierna volgt meestal een tekstblok. Consumenten
nemen weinig tijd om reclameboodschappen te lezen.
Daar moet bij het reclamemaken rekening mee worden
gehouden. Een goed tekstblok heeft als kenmerken:
◦ spreektaal;
◦ korte zinnen in telegramstijl;
◦ persoonlijke gerichtheid;
◦ korte alinea's;
◦ origineel;
◦ actieve vorm in plaats van de lijdende vorm;
◦ humor;
◦ actueel;
◦ geen negatieve woorden, wel positieve woorden.
Daarnaast worden in advertenties vaak opvallende
illustraties gebruikt, waarbij het onderschrift hieraan
nog iets extra's toevoegt.
Een advertentie sluit vaak af met een zogenoemde payoff. Dit is een korte kreet of zin waarin de advertentie
wordt samengevat.
Ten slotte wordt vaak een bon toegevoegd om de lezer
tot actie aan te zetten. Op de bon moet altijd de naam
en het adres worden vermeld. Vaak wordt een
antwoordnummer gebruikt zodat er voor het opsturen
geen postzegel nodig is. Dit verhoogt de respons.
In deze advertentie zijn alle onderdelen goed terug te
vinden










Actiereclame (kopen)
Themareclame (lange termijn)
Institutionele reclame (positieve houding)
Collectieve reclame (dezelfde tak, verschillende
bedrijven)
Cooperationele reclame (dezelfde bedrijfskolom,
opeenvolgende fasen)
Combinatiereclame (verschillende bedrijfstakken)
Vergelijkende reclame
Misleidende (sluikreclame)
Point of purchase reclame
Ideële reclame
Bij de keuze van het medium spelen vier zaken
een rol:
 Het bereik (de hele bevolking)
 De dekking (de doelgroep)
 Het communicatievermogen
 De kosten (reclame rond het journaal)


Wetgeving (vergelijkende reclame is, als het
objectief is, niet verboden. Het is echter wel
verboden als er concurrende merknamen
worden gekleineerd)
De stichting reclame code
Download