Op aanbod – communicatie Naar een betaalbare reclame voering

advertisement
Op aanbod – communicatie
Naar een betaalbare reclame voering en communicatie via goede persrelaties en een slimme
inzet van de media.
Bedrijven klagen wel eens dat zij ‘alleen in het nieuws komen als er iets slechts te vertellen is’. ‘Als
we tien mensen aanwerven en dit melden, reageert de pers niet. Als we er twee ontslagen vallen,
staan er drie journalisten aan de deur’. Zulke percepties hebben tot gevolg dat heel veel KMO’s liever
helemaal niet communiceren en daardoor opportuniteiten laten liggen.
Ook rondom reclamemaken zijn er heel veel vooroordelen. ‘Radio –en televisiereclame is duur, zelfs
die op de regionale televisiezenders’, is een veel gehoorde verzuchting. ‘Reclamejongens denken in
eerste instantie aan het maken van een campagne die hen zelf op de kaart zet. Zij houden amper
rekening met de wensen van de klant’, past ook in dit rijtje. Of nog: ‘reclame is niet voor ons, want
onze producten zijn eigenlijk bestemd voor andere ondernemers, en niet voor de eindconsument’.
Gevolg hiervan is dat heel wat KMO’s weinig of niet investeren in reclame en al helemaal niet open
staan voor innovatie op dit vlak. Als er al iets gedaan wordt, komt men niet verder dan de klassieke
annonce in de Gouden Gids of een plaatselijk krantje. Niet dat dit niet zinvol kan zijn, maar er is meer
onder de zon.
Kortom : communicatie, met inbegrip van reclame, wordt door heel veel KMO’s gezien als een nomust in plaats van een must; of nog: als een kost in plaats van een investering.
In deze opleiding wordt ingezoomd op beide aspecten van communicatie. De deelnemers krijgen een
zo helder mogelijk beeld van het medialandschap, met zijn valkuilen maar ook (en vooral) met de
vele kansen.
Elementen en aspecten inzake (algemene) communicatie die aan bod kunnen komen zijn onder
meer:
->Hoe ziet het perslandschap er in Vlaanderen eigenlijk uit?
->Hoe werkt een krant, een tijdschrift, een televisiestation; hoe en waar pikken zij nieuws
op?
->Hoe kan u uw bedrijf gunstig in het nieuws brengen?
->Hoe bouwt u positieve persrelaties op?
->Hoe pakt u dit aan? Do’s and dont’s?
->Wat soort van pers is voor uw bedrijf belangrijk?
->Hoe schrijft u een persbericht? Of moet u dit zelf schrijven : kan u dit ‘perswerk’ niet
beter uitbesteden aan bedrijven die daar echt beslagen in zijn?
->Welke stappen kan u zelf zetten om meer en beter aan bod te komen in de media?
->…
Elementen en aspecten die inzake branding en reclame behandeld kunnen worden zijn onder meer:
->Welke doelgroep(en) wil u met uw bedrijf bereiken?
->Met welke reclamenvormen kan u deze doelgroepen het best bereiken?
->Hoe komt reclame (televisie, radio,…) tot stand?
->Hoe komt u de impact van reclame voor uw bedrijf/merk/product te weten?
->Hoe realiseert u een goede reclamemix?
->Wat kunnen reclame-agentschappen wel en niet doen?
->….
De opdracht biedt de deelnemer uiteindelijk een zeer degelijke inkijk in de perswereld én in de
wereld van de reclame. Concrete voorbeelden van KMO’s die voortdurend positief in de pers komen
én reclamevoeren worden als best practices getoond. Deelnemers krijgen finaal een goed beeld mee
over de communicatieopportuniteiten voor het eigen bedrijf. Een beknopt overzicht van de
belangrijkste media, -communicatie –en reclamebedrijven vormt de kers op de taart.
Download